Jaarlijks 5 miljoen voor hulp; De Grave wil uitkering voor asbest-zieken

ROTTERDAM, 5 JUNI. Asbestslachtoffers die niemand aansprakelijk kunnen stellen omdat hun claim is verjaard of hun werkgever niet meer bestaat, moeten door de rijksoverheid financieel worden geholpen.

Dat staat in een plan van staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) dat morgen wordt besproken in de ministerraad.

Dit werd vanochtend door ingewijden bevestigd. De Grave verwacht dat jaarlijks ongeveer honderd asbestslachtoffers voor een uitkering in aanmerking komen. Het gaat niet om een volledige schadevergoeding. Slachtoffers die hun zaak voor de rechter uitvechten krijgen gemiddeld 100.000 gulden. De tegemoetkomingen die De Grave voorstelt, zullen daar ver onder blijven.

De staatssecretaris wil een instituut opzetten dat asbestzieken en hun nabestaanden hulp gaat bieden, onder meer bij juridische procedures. Ook verzekeraars en werkgevers- en werknemersorganisaties zouden aan het instituut moeten meewerken. De Grave trekt vijf miljoen gulden per jaar uit voor de plannen.

Het ministerie van Justitie onderzoekt nog of de nu geldende verjaringstermijn van dertig jaar voor asbestclaims kan worden verlengd. Uit onderzoek blijkt dat het vaak langer dan dertig jaar duurt voordat mensen, na inademing van asbestvezels, kanker krijgen.

De Grave wil verder de Sociaal-Economische Raad (SER) advies vragen over de eventuele instelling van een verplichte werkgeversverzekering voor beroepsziekten. De staatssecretaris volgt met zijn plan enkele aanbevelingen op van voormalig minister van Defensie en Justitie prof. mr. J. de Ruiter. Deze heeft op verzoek van Sociale Zaken een advies geschreven over wat hij noemt de 'juridische lijdensweg' van asbestslachtoffers. Hij presenteerde zijn bevindingen in maart van dit jaar.

Uit berekeningen van Sociale Zaken blijkt dat de komende 35 jaar 40.000 gevallen van asbestziekten zijn te verwachten. Nu overlijden jaarlijks driehonderd personen aan een dergelijke ziekte. Dat aantal zal oplopen tot zevenhonderd per jaar in de periode 2015-2021.

Naar schatting 10 procent van de gedupeerden is volgens De Ruiter in dienst van de overheid blootgesteld aan asbest. Tot nu toe is het overgrote deel van de claims ingediend bij het ministerie van Defensie. Onlangs werd bekend dat Defensie jarenlang claims van asbestslachtoffers en hun nabestaanden heeft afgewezen op grond van verjaring.