Inwoners Rotterdam toetsen Koers 2005

ROTTERDAM, 5 JUNI. De inwoners van Rotterdam zullen de komende jaren nauw blijven betrokken bij de uitvoering van Toekomstvisie 2005, de uitkomst van het 'stadsdebat' waar duizenden Rotterdammers het afgelopen jaar deelnamen. Voortdurende controle en verantwoording - onder andere door de overheid 'die zich aan zijn woorden moet houden' - zijn essentieel voor het welslagen van het project.

Dit schrijven B en W van de Maasstad in 'Koers 2005', waarin de visie op de toekomst, doelstellingen van het beleid en de te volgen aanpak worden uiteengezet. Het streven naar een 'sterke stad, met wijken van waarde, betrokken burgers en een ondernemende overheid', is niet alleen een zaak van de overheid maar van alle inwoners, aldus het college.

Het proces de vele tientallen, grote en kleine, doelstellingen te verwezenlijken, zal 'gestimuleerd en bewaakt' moeten worden door het Koersberaad, bestaande tien personen uit alle maatschappelijke geledingen inclusief het gemeentebestuur. Honderd Rotterdammers zal de komende maanden worden gevraagd 'bakens' aan te geven, waaraan de uitvoering van Koers 2005 wordt getoetst. Daarbij gaat het om de stedelijke vooruitgang en het presteren van de gemeente. De resultaten van de toetsing worden jaarlijks in 'Koersberichten' neergelegd. Tenslotte voorzien B en W een jaarlijks symposium met 1.000 inwoners om de voortgang van Koers 2005 te bespreken, waarna de gemeenteraad het laatste woord krijgt.

Een jaar geleden besloten B en W tot de ontwikkeling van een Toekomstvisie 2005. Burgers en talrijke organisaties werd gevraagd hun inzichten te geven. De belangrijkste conclusies waren het versterken van de economische positie (meer diensten), het aantrekkelijker maken van Rotterdam als woonplaats en het verbeteren van de kwaliteit van de stedelijke samenleving. Van het bestaande investeringsprogramma van 500 miljoen gulden willen B en W 240 miljoen in de periode 2000-2004 bestemmen voor Koers 2005-projecten. Over twee weken spreekt de gemeenteraad zich uit.