Instituten beleggen 933 miljard gulden

VOORBURG, 5 JUNI. De waarde van de beleggingen van verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen bedroeg eind maart 933 miljard gulden, 13,4 procent meer dan een jaar eerder. Tweederde van deze institutionele beleggingen is in handen van pensioenfondsen, zo blijkt uit vanmorgen gepubliceerde gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De beleggingen omvatten aandelen, obligaties, onderhandse leningen, vastgoed en hypotheken. De groei van de portefeuille vloeit voort uit koersstijgingen en nieuwe inleg. Van de totale portefeuille is 30 procent of 280 miljard gulden belegd in aandelen, tegen 25,5 procent een jaar eerder. Daarmee overstijgen de aandelen de beleggingen in obligaties, die op 273 miljard gulden uitkwamen. Vorig jaar was dat nog andersom. De laatste jaren kiezen institutionele beleggers steeds vaker voor aandelen in plaats van obligaties, omdat die meer opleveren.

Onderhandse leningen worden minder populair bij institutionele beleggers. Ze daalden van 240 miljard gulden tot 215 miljard gulden. In procenten van de totale portefeuille gingen deze leningen van 29,1 procent naar 23 procent.

Het CBS maakte verder bekend dat de verzekeraars voor het eerst in één kwartaal voor meer dan 3 miljard gulden premie voor nieuwe levensverzekeringen ontvingen. In het afgelopen kwartaal werd ook de grens van 400.000 verkochte polissen per kwartaal geslecht, waarvan 87.000 koopsompolissen.

De stijging van de levensverzekeringen is voor een deel te verklaren uit de stijging van het aantal hypotheken. Voor een aantal hypotheekvormen is een levensverzekering verplicht.