Holland Media Groep ontslaat bestuursleden

ROTTERDAM, 5 JUNI. Bestuursvoorzitter H. Boermans van de Holland Media Groep (HMG), het bedrijf achter RTL4, RTL5 en Veronica, is gisteren ontslagen. Ook medebestuurder, H. Roemer, is aan de kant gezet.

Niet bekend

Duidelijk is evenwel dat het niet goed gaat met HMG. Uit het nog niet openbaar gemaakte jaarverslag van grootaandeelhouder CLT blijkt dat de Nederlandse onderneming over 1996 diep in de rode cijfers is beland.

Vorig jaar boekte HMG een verlies van 33,2 miljoen, terwijl een jaar eerder nog forse winst werd gemeld. Het verlies over vorig jaar wordt toegeschreven aan de aanloopkosten van Veronica en een “bijzondere depreciatie van activa”, hetgeen volgens ingewijden duidt op het afschrijven van een deel van de programmavoorraad die niet meer voor uitzending in aanmerking komt, maar wel als waarde op de balans van het bedrijf stond. Die 'waardeloze' voorraad zou lange tijd hebben getikt als een financiële tijdbom onder het bedrijf.

In de markt gaat het gerucht dat Boermans en Roemer zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengelingen en dat dat de werkelijke reden is dat ze de laan zijn uitgestuurd. De belangenverstrengeling zou betrekking hebben op Teleworld, het bedrijf dat voor HMG teletekst-diensten en 06-lijnen verzorgt. Boermans en Roemer zouden via een rekening op de Antillen persoonlijk hebben geprofiteerd van hun zakelijke beleid om als HMG bij Teleworld diensten af te nemen. Uit Kuala Lumpur laat Teleworld-oprichter Peter Schouten weten op dat punt nooit contacten te hebben gehad met Boermans. Zij zouden ook nooit aandeelhouders zijn geweest, zoals wordt gesuggereerd. Hij heeft zijn bedrijf in twee etappes (in 1992 en in 1994) verkocht aan Philips en KPN. Het contract met RTL is van veel eerdere datum. Ook huidig directeur F. Vaessen van Teleworld zegt dat hij denkt te weten dat Philips en KPN na de verkoop de enige aandeelhouders zijn geweest. Betrokkenheid van Boermans en Roemer helemaal uitsluiten kan hij overigens niet.

Gisteren is de ondernemingsraad van HMG zeer summier ingelicht over het plotselingen ontslag van Boermans en Roemer. “We hebben natuurlijk een regen van vragen afgevuurd”, zegt ondernemingsraadlid Gert van Brakel: “Daar is welwillend naar geluisterd, maar we kregen geen antwoord. Het codewoord luidt: bescherming van de persoon Huib Boermans.” In het bedrijfsleven komt het niet vaak voor dat aandeelhouders dergelijke rigoreuze maatregelen nemen. Vaak krijgt een topman de gelegenheid zijn gezicht te redden. Naar verluidt is hem een aanbod gedaan, maar is hij daar niet op ingegaan.

Brakel zegt dat de leden van de OR “verslagen” hebben gereageerd op de bekendmaking: “We zaten met open mond te luisteren.” Brakel kan zich nauwelijks voorstellen dat Boermans betrokken is bij belangenverstrengeling: “Ik ken hem als een onkreukbaar mens.”

Het aanzienlijke verlies van HMG, gerapporteerd door CLT, komt eveneens als een verrassing. De andere aandeelhouder, de Nederlandse uitgever VNU (met een belang van 25 procent) meldde over 1996 nog “een lichte plus” voor HMG. Samen met het verlieslijdende belang in het Vlaamse tv-station VTM, bedroeg het saldo een miljoen gulden negatief. Volgens een woordvoerder van VNU is het verschil te verklaren doordat de Nederlandse uitgever er een “conservatievere manier van boekhouden” op nahoudt. Volgens VNU was er inderdaad sprake van een problematische voorraad van programma's: “dat ging om soaps die op de plank lagen.” VNU heeft volgens de woordvoerder daar zijn deel al in 1995 voor afgeschreven. Ook zou er tussen CLT en VNU een verschil zijn opgetreden bij de fusie tussen RTL en Veronica. Uit het jaarverslag van CLT blijkt dat HMG in 1997 aanloopverliezen van 236 miljoen Luxemburgse franken heeft geboekt, een kleine 12 miljoen gulden. Over de vraag waarom Boermans het veld heeft moeten ruimen willen noch aandeelhouder VNU, noch aandeelhouder Veronica enige mededeling doen.