Geruzie rond licenties voor mobiele telefonie

ROTTERDAM, 5 JUNI. Koninklijke PTT Nederland (KPN), de zendermaatschappij Nozema en de telecomalliantie Enertel ruzieën over de licenties voor mobiele telefonie die deze zomer geveild moeten worden. KPN beweert binnen twaalf maanden extra ruimte vrij te kunnen maken voor mobiele telefonie. Volgens directeur A. Ketelaars van Enertel, kandidaat voor een licentie, gebruikt KPN echter 'een vertragingstactiek' die “laag bij de gronds” is.

Het wetsvoorstel van minister Jorritsma waarin de veiling van twee licenties voor mobiele telefonie wordt voorgesteld, gaat volgende week naar de Tweede Kamer. De veiling is volgens KPN echter “niet meer nodig”, omdat er van schaarste geen sprake meer is nu er binnen twaalf maanden nieuwe frequenties kunnen worden vrijgemaakt. In een brief aan het ministerie schrijft algemeen directeur B. Verwaayen dat “het mogelijk is de voorgestelde migratie (van de ruimte voor mobiele telefonie, red.) binnen twaalf maanden te realiseren”.

De frequenties die KPN binnen een jaar zegt te kunnen vrijmaken zijn vooralsnog in gebruik van de Nederlandse zendermaatschappij Nozema. Nozema ontkent dat met KPN overeenstemming is bereikt over het vrijmaken van de frequenties. Die conclusie is “op z'n minst voorbarig en voor rekening van de PTT”, schrijft Nozema-directeur H. Gribnau van Nozema aan het ministerie. Minister Jorritsma ziet vooralsnog geen aanleiding haar wetsvoorstel aan te passen.

Directeur A. Ketelaars van Enertel heeft vanmorgen boos op de brief van KPN gereageerd. Enertel zal in een consortium meedingen naar een licentie. Volgens Ketelaars is KPN al eerder gevraagd of ruimte kan worden gemaakt voor mobiele telefonie, maar heeft het daarmee doelbewust geen haast gemaakt. Nu het wetsvoorstel “onder hoge druk” naar de Kamer moet, probeert KPN volgens Ketelaars de procedure te vertragen. “Het ministerie zou tegen dit soort praktijken hard moeten optreden”, zegt hij.

Ter bepaling van het bedrag dat Enertel of andere kandidaten voor een licentie willen bieden is van groot belang of op korte termijn nog ruimte beschikbaar komt voor nieuwe concurrenten. Enertel wil dat Jorritsma een 'exclusiviteitsperiode' van drie jaar instelt waarin geen nieuwe ruimte voor mobiele telefonie beschikbaar komt. De twee vergunningen die Jorritsma deze zomer wil veilen, combineren twee digitale technieken, GSM en DCS 1800. PTT Telecom en Libertel, die in Nederland GSM-netten exploiteren zijn van de bieding uitgesloten. DCS 1800 is een de opvolger van GSM. DCS 1800 heeft een hogere capaciteit dan GSM, maar voor een landelijk dekkend netwerk zijn ook meer zendmasten nodig. Door combinatie van beide digitale technieken kan hoge capaciteit (DCS 1800 in drukke gebieden) worden gecombineerd met aanvaardbare investeringen (GSM in rustige gebieden).

    • Michiel van Nieuwstadt