Gemeenten wensen verhoging bijstand

DEN HAAG, 5 JUNI. De bijstandsuitkeringen moeten omhoog, want “een rijk land moet aan effectieve armoedebestrijding doen”. Dit zei de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Utrechtse burgemeester I. Opstelten, gisteren op het VNG-jaarcongres in Tilburg.

De prominente VVD'er Opstelten vindt dat de “landelijke politieke partijen aan hun stand verplicht zijn hierover voor de verkiezingen een standpunt in te nemen”.

Gemeenten moeten volgens de VNG-voorzitter steeds meer gebruikmaken van de mogelijkheden mensen in de bijstand te helpen via kwijtschelding of de bijzondere bijstand. “Als er zoveel 'pleisters' door gemeenten worden geplakt moet je je hardop afvragen of de rijksoverheid niet beter een 'stevig verband' kan aanleggen”, aldus Opstelten.

Hij wees erop dat de gemeenten de extra's voor mensen in de bijstand uit eigen kas moeten betalen, terwijl gemeenten waar relatief veel mensen wonen met een bijstandsuitkering al in geldnood zitten.

Eerder dit jaar braken de directeuren van gemeentelijke sociale diensten een lans voor het zo snel mogelijk verhogen van de bijstandsuitkeringen met 5 procent. Aanleiding voor dit pleidooi was het grote aantal extraatjes dat gemeenten naar eigen inzicht aan inwoners met een minimuminkomen verstrekken. Sommige gemeenten verstrekken minima een gratis abonnement op een krant, zwembad of bibliotheek. De directeuren vrezen ongelijkheid door de grote variëteit aan vaak eenmalige douceurtjes.

Het kabinet heeft voor volgend jaar driehonderd miljoen gulden extra uitgetrokken voor de gemeentelijke sociale diensten. Dit geld gaat naar mensen die langer dan drie jaar afhankelijk zijn van een uitkering en op korte termijn geen kans hebben op betaald werk. Het gaat daarbij om ongeveer eenderde van de 500.000 mensen met een bijstandsuitkering.

Minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is tegen een algemene verhoging van de uitkeringen. Hij wordt daarin gesteund door de regeringsfracties in de Tweede Kamer en oppositiepartij CDA. Kabinet en Kamer willen de afstand tussen uitkering en loon niet kleiner maken, omdat dan de prikkel voor iemand met een bijstandsuitkering om te gaan werken kleiner wordt. Melkert wil dat de gemeenten het extra geld voor een belangrijk deel uitgeven aan scholing van werklozen en kinderopvang voor bijstandsmoeders. Op deze manier moeten de kansen op een betaalde baan worden vergroot.