EU wil meer 'actie' voor interne markt

BRUSSEL, 5 JUNI. De lidstaten van de Europese Unie moeten voortmaken met het voltooien van de interne markt. Daartoe spoort de Europese Commissie aan in een 'actieplan' voor de eenheidsmarkt, dat over anderhalve week wordt voorgelegd aan de staats- en regeringsleiders op de top van Amsterdam.

Voorzitter Santer van de Europese Commissie, die het actieplan gisteren lanceerde, wees er op dat de interne markt nog onvolmaaktheden vertoont. De Commissie roept lidstaten op richtlijnen zo snel mogelijk om te zetten in nationale wetgeving. Ook moeten ze zorgen dat klachten over de interne markt uiterlijk in oktober structureel worden opgevangen.

De Commissie geeft aan dat restricties op investeringen als onverenigbaar met het Verdrag van Maastricht zullen worden beschouwd. Als discriminerend noemt zij bepalingen die het EU-ingezetenen onmogelijk maken via aandelen meer dan een maximum-stemrecht te krijgen.

De Commissie herinnert er verder aan dat maatregelen voor liberalisering van de telecommunicatie- en de elektriciteitsmarkt op zijn laatst in respectievelijk januari 1998 en februari 1999 van kracht moeten worden. Liberalisering van telecommunicatie kan een probleem worden in Frankrijk, waar de nieuwe regering-Jospin tegen verdere privatisering is. Voorts wil de Commissie dat haar omstreden voorstel om de aardgasmarkt te liberaliseren in praktijk wordt gebracht. De interne markt, de gemeenschappelijk markt van de vijftien landen van de Europese Unie, was per 1 januari 1993 officieel “voltooid”. In de praktijk is ze nog altijd in oprichting. Handelsbelemmeringen blijven bestaan, omdat nationale overheden het gemeenschapsrecht nog niet hebben ingevoerd of omdat ze niet goed toezien op de naleving.

Vooral op het gebied van overheidsopdrachten, verzekeringen, wederzijdse erkenning van beroepsopleiding, recht van verblijf en intellectuele eigendom blijft uitvoering van wetgeving achter. Duitsland en Frankrijk blijken de slechtste leerlingen in de klas.

In haar actieplan stelt de Commissie dat belastingen meer geharmoniseerd moeten worden. Volgens Eurocommissaris Monti (Interne Markt) moet een einde worden gemaakt aan fiscale concurrentie. Belastingharmonisatie ligt zeer gevoelig, met name in Luxemburg. Toch heeft het Groothertogdom aangekondigd in de tweede helft van dit jaar, wanneer Luxemburg EU-voorzitter is, een lijst te presenteren van belastingen die voor harmonisatie in aanmerking komen. De belangrijkste elementen van het actieplan voor de interne markt moeten begin 1999 geregeld zijn, tegelijk met de geplande start van de Economische en Monetaire Unie.

    • Birgit Donker