Donemus verkeert in financiële problemen

AMSTERDAM, 5 JUNI. Donemus, het Documentatiecentrum voor Nederlandse Muziek dat dit jaar vijftig jaar bestaat, verkeert in financiële problemen. Op een begroting van drie miljoen gulden dreigt nog dit jaar een fors tekort te ontstaan als gevolg van tegenvallende inkomsten bij de verkoop van partituren en cd's.

De redactie van het vorig jaar gelanceerde THD, een tijdschrift over actuele ontwikkelingen in muziek, kunst en media, waarvan onlangs het tweede nummer verscheen, kreeg vorige week te horen dat de uitgave met onmiddellijke ingang wordt gestaakt. Free lance-hoofdredacteur Jacqueline Oskamp is “ontsteld over de verspilling van geld, energie, kennis en ideeën” en wil mogelijk een andere uitgever zoeken. Volgens redactie-secretaris Rob Vugs, in dienst van Donemus, is het nog te vroeg om te concluderen dat het tijdschrift wordt opgeheven.

Donemus is de belangrijkste uitgever van partituren van Nederlandse componisten en geeft tevens cd's met Nederlandse muziek en muziektijdschriften uit. Er zijn bij Donemus 550 componisten gedocumenteerd die goed zijn voor ruim achtduizend composities. Sinds 1975 geeft de stichting het Engelstalige Key Notes: Musical life of the Netherlands uit en sinds vorig jaar ook het Tijdschrift voor Muziektheorie. In 1996 stond Donemus, samen met de concertorganisator Stichting Gaudeamus en het genootschap van Nederlandse componisten (Geneco), aan de basis van NEAR, het Nederlands Elektro-Akoestisch Repertoirecentrum.

Niet bekend