Correcties & Aanvullingen

Getronics Bij het artikel over Telecommunicatie (in de krant van 22 mei 1997, Profiel pagina 1) werd in een schematisch overzicht het bedrijf Getronics ten onrechte genoemd als aandeelhouder van Schiphol Telematics. KLM is aandeelhouder van Schiphol Telematics.

Heiligdomsvaart

In het artikel Ieder mens heeft van binnen een religieuze snaar over de Heiligdomsvaart in Maastricht (in de krant van woensdag 4 juni, pagina 6) is in de uitspraak van pastoor-deken M.J.M. Henneman aan het einde een gedeelte weggevallen. De uitspraak luidde in zijn geheel: “Ieder mens heeft van binnen een religieuze snaar, daar is blijkbaar niet aan te ontkomen, die wordt door een festiviteit als de Heiligdomsvaart geraakt.”