Chirac pleit voor waardige samenwerking; Kabinet-Jospin bijeen

PARIJS, 5 JUNI. President Jacques Chirac verwacht een “waardige samenwerking, vervuld van wederzijds respect en een constant oog voor het belang van Frankrijk”. Dat heeft hij vanmorgen gezegd in de eerste vergadering van de nieuwe, linkse ministerraad.

Minister-president Lionel Jospin zag voor het eerst de raad bijeen die hij in drie dagen samenstelde. Hij heeft zijn woord gehouden en een kleinere ploeg verzameld met vrouwen op belangrijke posten. Op belangrijke ministeries kwamen Martine Aubry (Werk en Solidariteit) en Elisabeth Guigou (Justitie).

Een nieuw mega-ministerie van Financiën, Economie en Industrie wordt geleid door Dominique Strauss-Kahn. Hij is econoom, jurist en overtuigd bedenker van het economische programma waarmee Jospin campagne heeft gevoerd: banen door groei door koopkrachtverbetering. Een actieve industrie-politiek is zeker, maar of privatisering van France Télécom en Air France taboe zal blijven, is de vraag.

Op alle sleutelministeries zitten overtuigde Europeanen. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken is Hubert Védrine, advocaat en veertien jaar een naaste medewerker van de vorige president, François Mitterrand. Op het Elysée behandelde Védrine vooral internationale betrekkingen. Hij kent kanselier Kohl en zijn naaste staf heel goed. Bovendien is Védrine ervaren in de gevoelige samenwerking tussen een president en eerste minister van tegengestelde politieke richting: hij maakte Chirac al mee als minister-president van 1986 tot 1988.

De nieuwe onderminister van Europese zaken Pierre Moscovici is een naaste medewerker van Jospin. Zowel hij als de ministers van Financiën, Justitie en Werkgelegenheid (Aubry is de dochter van Jacques Delors) staan achter de constructie van een verder verenigd Europa. Dat geldt ook voor de nieuwe minister van Cultuur, tevens woordvoerder van de regering, Cathérine Trautmann.

Binnenlandse Zaken gaat naar Jean-Pierre Chevènement, die aftrad als minister van Defensie tijdens de Golfoorlog. Defensie wordt gedaan door de econoom Alain Richard. De communisten vervullen drie posten, waaronder die van Transport.

Binnen Chiracs RPR-partij heerst een sfeer van openlijke muiterij. Met steun van Charles Pasqua en Edouard Balladur heeft Philippe Séguin zich nu openlijk kandidaat gesteld om Alain Juppé op te volgen. Waarschijnlijk houdt de neo-gaullistische partij in juli al een congres om lijn en leider te kiezen.