Bolkestein wil studie naar nut volkstelling

ROTTERDAM, 5 JUNI. VVD-fractieleider Bolkestein wil laten onderzoeken of het zin heeft in 2001 weer een volkstelling in Nederland te houden. Bolkestein sneed het onderwerp van de volkstelling gisteren in Amsterdam aan in een toespraak bij de presentatie van Herman Vuijsjes boek 'Correct, weldenkend Nederland sinds de jaren zestig'.

Bolkestein zei daar: “Iedereen is gesteld op zijn privacy. Maar een moderne verzorgingsstaat is bij uitstek afhankelijk van statistische gegevens en onderzoek. De bescherming van de privacy kan ook worden overdreven.” Hij memoreerde dat in 1971 onder veel protest een volkstelling werd gehouden, waarna de telling in 1981 eerst is uitgesteld en later afgesteld. Tenslotte werd de Wet op de volkstelling ingetrokken. Daarmee kwam een eind aan een reeks van om de tien jaar gehouden volkstellingen, waarmee in 1829 was begonnen.

Bolkestein: “Zou het geen aanbeveling verdienen onze gedachten over (de volkstelling) te moderniseren? Dan komen we misschien te weten hoeveel HAT-eenheden in de Amsterdamse Pijp illegaal worden verhuurd.” En: “De overheid moet niet aarzelen krachtig in te grijpen waar dat nodig is.”

Voor de analytisch demograaf prof.dr. A.C. Kuijsten, verbonden aan de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, is een dwingende overheid juist schadelijk voor een volkstelling.

“Je hebt niets aan een telling waar mensen niet aan mee willen doen. En als je er een sanctie op zet worden je gegevens onbetrouwbaar omdat mensen allerlei onzin in gaan vullen. Je hebt alleen iets aan een volkstelling als mensen er het nut van inzien en con amore meewerken”, zegt hij

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in de afgelopen twintig jaar steekproeven georganiseerd die de gegevens van de volkstelling vervangen. Ook worden regelmatig uitdraaien van de gemeentelijke registraties gebruikt.

Kuijsten: “Maar het blijven steekproeven. Op regionaal niveau zijn de gegevens als snel onbruikbaar. En in de gemeentelijke administraties staan alleen gegevens die het openbaar bestuur nodig heeft. Je wilt zo nu en dan een completer beeld en je wilt de standgegevens kunnen controleren. Daar zijn volkstellingen het middel bij uitstek voor.” Volgens Kuijsten is de afkeer tegen de volkstelling een typisch Nederlands verschijnsel. “Bij mijn weten speelt het onderwerp in geen enkel ander land meer.”