BOEKEN

Over Rotterdam zijn tientallen boeken verschenen. Enkele recente titels zijn:

Kop van Zuid, Rotterdam dynamische stad Fotoboek dat een beeld geeft van het heden en verleden van het vroegere havengebied (bekend van de Holland-Amerikalijn) dat nu Kop van Zuid heet. Uitgever Duo Duo, prijs 145 gulden. ISBN 90 729 7137 x.

Vijftien fragmenten uit de geschiedenis van Rotterdam Is verschenen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Historisch Genootschap Roterodamum. De fragmenten belichten vijftien onderwerpen uit de Middeleeuwen, de zeventiende eeuw en de periode 1850-1914. Uitgever Historisch Genootschap Roterodamum, prijs 30 gulden.

Rotterdam, de stad en de rivier Samengesteld door F. van Arkel en H. van der Horst. Fotoboek met vooral aandacht voor Rotterdam als grootste haven van de wereld en als grootste distributiecentrum van Europa. Uitgever Scriptum, prijs 49,90 gulden. ISBN 90 559 4071 2.

Panorama Rotgans Panoramafoto's van Frits Rotgans (1912-1978) die de geschiedenis van de wederopbouw vertellen. Uitgever Duo Duo, prijs 25,50 gulden. ISBN 90 729 7139 6.

Rotterdam Tuindorp Vreewijk in vroeger tijden Samengesteld door T. de Does. Foto's en teksten van het beroemde tuindorp Vreewijk, waarvan de indeling geldt als voorbeeld voor de bouw van groene laagbouwwijken. Uitgever Deboektant, prijs 34,90 gulden. ISBN 90 553 4069 3.

Unieke Rotterdamse Jaren Redactie: H.A. Voet en A. Tak. Foto's van de Rotterdamse fotograaf J.F.H. Roovers over de eerste 25 jaar van de wederopbouw, die samen een filmisch beeldverhaal vormen. Uitgever Voet, prijs 59,90 gulden. ISBN 90 736 4726 6.

Droomschepen van de Holland-Amerika lijn A. Zuidhoek toont de historie van de rederij in woord en beeld. Uitgever De Alk, prijs 79,90 gulden. ISBN 90 601 3068 5.

Groot Rotterdam in panorama Fotoboek van Paul Martens. Met panoramafoto's van Rotterdam en de zeventien omliggende gemeenten. Uitgever Paul Martens, prijs 49,90 gulden. ISBN 90 758 6001 3. Rotterdam herzien/ Rotterdam revisited Laat zien hoe de stad tussen de jaren vijftig en nu is veranderd. Met foto's van Cas Oorthuys en Joop Reyngoud. Uitgever Donner Boeken, prijs 69,90 gulden. ISBN 90 525 5070 0.

Op grond van Rotterdam/ Digging Rotterdam Verschijnt in juli. Bevat tekeningen uit de jaren zestig, gecombineerd met hedendaagse foto's die vanuit hetzelfde standpunt zijn gemaakt. Geven zo een beeld van de bouwkundige ontwikkelingen. Uitgever De Heft, prijs 345 gulden ISBN 90 690 6026 4.

Trouw en de Vrije Pers in bezet Rotterdam Een bundeling van alle in Rotterdam gemaakte nummers van Trouw en de Vrije Pers gedurende de oorlogsjaren. De edities, die van een toelichting zijn voorzien, zijn in hun oorspronkelijke grootte opgenomen. Uitgever Kok Voorhoeve, prijs 53,50 gulden. ISBN 90 297 1223 6. Bron: Donner Boeken, Rotterdam.