Bloembollencentrum

Ten noorden van Seattle ligt een gebied met bloembollenvelden en melkveehouderijen. Het vlakke land ligt dicht bij de zee en er valt veel regen. Komt dat bekend voor? Dat kan want er zitten veel Nederlanders die hier vlak na de oorlog met eigen bedrijfjes zijn begonnen. Het grootste bedrijf is de bloembollenkwekerij van de familie Roozen in Mount Vernon.

Er is een aparte parkeerplaats gereserveerd voor Mr. Roozen. Weer een deur verder is de Roozengaarde, een bezoekerscentrum annex prieeltje waar in het voorjaar de bollen bloeien. Het bedrijf Washington Bulb Company heeft meer dan 1.00 hectare bollenvelden, en drie hectare kassen. Roozen, die met vier broers op het bedrijf werkt, emigreerde in 1946 met zijn vrouw vanuit Heemstede naar de VS, op zoek naar een gebied met een geschikt klimaat voor de bollenteelt. Dat vond hij in de buurt van Seattle. Het echtpaar kreeg behalve vijf zonen ook vijf dochters. Van de schoonzonen zijn er ook twee in het bedrijf werkzaam. In Nederland hebben ze ook nog familie die in de bollen zitten.

Leo Roozen wil geen omzetcijfers noemen, maar denkt dat de Roozens de grootste bollentelers in de VS zijn. Is hun bedrijf de grootste bollenkweker in de wereld? “You tell me”, zegt hij. “We hebben het nooit uitgezocht.”

Is het waar dat de Washington Bulb Company bollen exporteert naar Nederland? In het verleden hebben ze wel irisbollen naar Nederland geëxporteerd, en “als er vraag is kan iedereen bollen krijgen”. Maar op dit moment blijft praktisch alles in eigen land. De Nederlanders zijn elkaars concurrenten.