Automatiseerders verdienen minder

UTRECHT, 5 JUNI. De salarissen van automatiseringspersoneel dalen dit jaar met gemiddeld 2,9 procent, in weerwil van de schaarste aan personeel in die branche. Dit staat in de jaarlijkse salarisenquête die Berenschot Informatica vanochtend heeft gepubliceerd. Vorig jaar gingen de automatiseerders er nog 1,5 procent op vooruit.

De salarisdaling die uit de statistieken blijkt komt doordat de gemiddelde leeftijd van het computerpersoneel is gedaald met bijna een jaar door de instroom van jong personeel. Gecorrigeerd voor leeftijd gingen de salarissen in de niet-commerciële sector omhoog met 1,2 procent, in het bedrijfsleven zelfs met 2,6 procent.

Binnen de automatiseringssector bestaan grote verschillen in salaris. Personeel van dienstverlenende bedrijven in de informatietechnologie (IT) verdient het minst. Automatiseringswerknemers bij banken en verzekeraars zijn het beste af; zij toucheren gemiddeld 84.700 gulden. Ook hierbij wordt het verschil op de salarisstrookjes veroorzaakt door leeftijdsverschil: bij de computerbedrijven ligt de gemiddelde leeftijd op 33,4 jaar, bij banken is dit 39,4 jaar. In de niet-commerciële sector ligt de gemiddelde leeftijd van de computeraars het hoogst: 41,2 jaar.

Omdat personeel voor bepaalde functies erg moeilijk te vinden is, krijgen bepaalde informatici een zogenoemde schaarstetoeslag bovenop hun normale loon. Vorig jaar kreeg nog 1,9 procent van de werknemers zo'n bonus, in 1997 daalde dit naar 1,2 procent. Wel ging de gemiddelde toeslag van 9600 naar 18.600 gulden per jaar. Het tekort aan automatiseringspersoneel neemt intussen toe. Het aantal vacatures in automatiseringsland is de afgelopen maanden gegroeid met liefst 9,8 procent. “Vanaf 1987 is dat percentage niet zo hoog geweest”, aldus W. Pelger van Berenschot.

In de krappe arbeidsmarkt voor automatiseerders verwisselen ook steeds meer mensen van baan. Van de werknemers in automatisering veranderde 7,6 procent van baan. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de 5,5 procent van vorig jaar. Als voornaamste reden voor hun vertrek noemen de meeste mensen, niet geheel onverwacht, het salaris. De uitstroom vindt voornamelijk plaats richting bedrijfsleven en softwarebedrijven, waar de beloning hoger ligt dan bij de overheid.