Al sinds 1983 fraude bij metro Amsterdam

AMSTERDAM, 5 JUNI. De malversaties bij de metro-afdeling van het Amsterdamse Gemeente Vervoerbedrijf (GVB) zijn al begonnen in 1983. Dit blijkt uit het onderzoek van de afdeling ambtelijke integriteit van de Amsterdamse politie.

Een 51-jarige chef van de afdeling elektriciteit en een 39-jarige hoofdopzichter worden als hoofdverdachten beschouwd. Zij zijn in bewaring gesteld, alsmede een 49-jarige ondernemer. Het aantal arrestaties is inmiddels opgelopen tot vijf. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.

De politie begon najaar 1996 haar onderzoek nadat de directie van het GVB aangifte had gedaan van vermoedens van fraude. Al spoedig bleek dat de chef elektriciteit voor 50.000 gulden aan stereoapparatuur en meubilair had ontvangen van een bedrijf dat lichtbakken aan het GVB leverde. Op zijn huis, meubilair en stereoapparatuur is inmiddels beslag gelegd. Ook bleek dat hij tegen betaling opdrachten verstrekte aan bedrijven. “Dit heeft ertoe geleid dat ook andere ambtenaren zijn afgegleden en zich op luxe etentjes en drankgelagen hebben laten fêteren door de toeleveringsbedrijven. Hierdoor is een verziekte cultuur ontstaan”, aldus de politie die vermoedt dat het bedrijf voor tonnen is opgelicht door zowel werknemers als leveranciers.

Bij een andere GVB'er zijn elektrisch gereedschap, een douchecabine, een soort tuinhuisje en administratieve bescheiden in beslag genomen. Ook op de administratie van twee toeleveringsbedrijven is beslag gelegd. Uit het onderzoek blijkt voorts dat op grote schaal gesjoemeld is met bestede manuren. Er werden veel meer uren bij het GVB gedeclareerd dan gewerkt was. Ook declareerden de bedrijven voor werknemers die verlof hadden of ziek waren.

Door GVB-directeur Testa is een aantal personeelsleden vrijgemaakt om de politie inzicht te verschaffen in de administratie van het bedrijf, dat kampt met een tekort van zeker honderd miljoen gulden. In april 1996 constateerde interimbestuurder M. de Jong, die op verzoek van de gemeente het bedrijf doorlichtte, dat onder meer sprake was van een administratieve chaos. Mede daardoor is de begroting voor 1997 nog steeds niet klaar.