Zakenjet was half jaar buiten werking

DEN HAAG, 4 JUNI. De zakenjet Gulfstream IV die Defensie vorig jaar voor zichzelf heeft aangeschaft is tussen april vorig jaar en dit jaar een half jaar buiten werking geweest voor opknapbeurten. Daarmee was zes miljoen gulden gemoeid.

Dat schrijft staatssecretaris Gmelich Meijling (Defensie) in antwoord op vragen van het CDA-Kamerlid Hillen, die van mening is dat het toestel wel erg vaak mankementen vertoont. Meijling verwacht dat de reparaties en het aanbrengen van extra voorzieningen voor het tweedehands toestel de nodige ervaring heeft opgeleverd en dat de luxueuze jet later 'even vaak beschikbaar zal zijn als andere vliegtuigen van dit type'. Bij het eerste onderhoud bleek dat periodieke beurten niet of onvoldoende zijn uitgevoerd. Bij de aankoop is dat niet onderzocht. Voor de aanschaf (42 miljoen) had de Luchtmacht een extra potje gevonden.

In een debat in de Kamer in december 1995 over de noodzaak van de koop, voerde Defensie aan dat ook andere ministeries van het toestel gebruik konden maken. Dat was ook belangrijk tijdens de maanden dat Nederland voorzitter was van de EU, zo werd gezegd. Met name in die periode was het vliegtuig echter nauwelijks beschikbaar voor derden. Een ambtelijke en militaire delegatie die vorige maand Maleisië bezocht moest twee dagen langer blijven omdat een stroomverdeler uitviel. Gmelich Meijling voerde gisteren aan dat het toestel ook gebruikt kon worden voor het vervoeren van gewonden uit Bosnië. Maar dat gebeurt niet omdat de Luchtmacht daarvoor speciale Medivac-toestellen heeft.