Wereldbank leent aan Roemenië

WASHINGTON, 4 JUNI. De Wereldbank verstrekt Roemenië drie leningen van in totaal 550 miljoen dollar (1,07 miljard gulden). Daarmee ondersteunt de bank de hervormingskoers van de eerder dit jaar aangetreden regering.

Roemenië krijgt 350 miljoen dollar voor hervorming van de landbouw, 150 miljoen dollar voor verbetering van het wegennet en 50 miljoen dollar voor hulp aan de zwakste bevolkingsgroepen. Het Internationaal Monetair Fonds steunde het nieuwe bewind in april al met een krediet van 430 miljoen dollar. In Roemenië regeert een centrumcoalitie na een verkiezingsnederlaag van links. (AFP)