Procedure tegen keuze architecten

AMSTERDAM, 4 JUNI. De architectenbond BNA zal deze week bij het ministerie van Economische Zaken een klacht deponeren over de gemeente Den Haag. De gemeente belemmert de vrije architectenkeuze bij woningbouwprojecten door vooraf één, of hooguit drie architecten aan te wijzen, waarmee projectontwikkelaars of woningbouwverenigingen aan de slag moeten.

Andere architecten zijn uitgesloten. Dat is strijdig met de Wet Economische mededinging, aldus de BNA. Er lopen al procedures tegen de gemeente Heerlen, die projectontwikkelaars vijf uitverkoren architecten opdringt. De Heerlense architect René Fijten, mocht het ontwerp van zijn eigen woning niet maken, zo is de BNA gebleken. Ook de gemeente Enschede is onlangs op de korrel genomen. Europees Commissaris K. van Miert bekijkt nu de verzelfstandiging van de bouwdiensten van de gemeente. (ANP)