Plan burgemeester Peper: Brinkman houdt laatste woord politie

ROTTERDAM, 4 JUNI. De Rotterdamse korpschef J.W. Brinkman behoudt de eindverantwoordelijkheid voor het overleg met de Ondernemingsraad en de politiebonden, ook al zal het overleg met de OR in de praktijk voorlopig worden gevoerd door de plaatsvervangend korpsbeheerder, burgemeester M.J.D. Jansen van Krimpen aan den IJssel.

In een rapport over het conflict binnen het korps Rotterdam-Rijnmond dat aan het eind van de dag openbaar zou worden gemaakt, zal burgemeester Peper van Rotterdam, de korpsbeheerder, voorstellen dat Jansen het contact met de OR onderhoudt in afwachting van nieuwe benoemingen in de leiding van het korps. Peper is het volgens welingelichte zegslieden bij de politie eens met Brinkman dat de korpschef uiteindelijk het laatste woord blijft houden.

De ondernemingsraad van het bijna vijfduizend leden tellende korps eiste in april het vertrek van Brinkman, de oud-generaal die vorig najaar door Peper als korpschef werd aangetrokken. Volgens de OR en de politiebonden hield Brinkman zich niet aan bestaande afspraken over inspraak. Ook werd de oud-militair autoritair optreden verweten.

Brinkman heeft het regionaal college, bestaande uit de 22 burgemeesters van de Rijnmondgemeenten, er maandag op gewezen dat onder geen beding de indruk mag worden gewekt dat hij onder curatele komt te staan. De politiebonden suggereerden afgelopen weken een functionaris voor sociaal beleid en personeel te benoemen die het overleg met OR zou voeren. En met die figuur zou Brinkman monddood worden gemaakt. De korpschef riep de Rijnmond-burgemeesters op hem te steunen in het conflict.

Burgemeester Peper steunt Brinkman in zijn opvatting dat hij uiteindelijk de verantwoordelijkheid behoudt voor het overleg met de Ondernemingsraad. “Dat is ook logisch omdat elk besluit financiële en organisatorische gevolgen heeft”, aldus een politiezegsman. Met de oplossing dat dit overleg tijdelijk door burgemeester Jansen zal worden gevoerd, heeft Brinkman ingestemd. Zo komt er tijd om de korpsleiding aan te vullen met een commissaris, die na Jansen het overleg met de OR zal voeren, maar wel onder verantwoordelijkeid van de korpschef.

Brinkman zoekt een opvolger voor commissaris Bakker, de chef van de recherche, die naar Arnhem is vertrokken. Deze opvolger zou dus worden belast met het overleg met de OR. Deze taak kan worden vervuld door de populaire plaatsvervangend korpschef H. Ottevanger. Maar die heeft laten weten dat hij naar een andere baan uitziet.