'Officier geen rechter meer'

DEN HAAG, 4 JUNI. Minister Sorgdrager (Justitie) wil officieren van justitie niet meer laten optreden als rechter-plaatsvervanger in het eigen ressort. Dit om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Sorgdrager zei dit gisteren in de Eerste Kamer tijdens het debat over de begroting van haar departement.

Eerder kondigde Sorgdrager aan advocaten niet meer als rechter-plaatsvervanger te laten optreden in het arrondissement waar zij werken. Sorgdrager stelde dat er geen slechte ervaringen zijn opgedaan. De rechter-plaatsvervanger is ooit ingevoerd om de zittende magistratuur te ontlasten. Tegen een relatief lage vergoeding kunnen advocaten en officieren van justitie in bepaalde gevallen rechtspreken.

Sorgdrager zei verder nooit van plan te zijn geweest de kantongerechten “op te heffen”. Wel wil ze de kantongerechten anders organiseren. Dat kan er volgens de minister zelfs toe leiden dat er meer rechtspraak komt op locatie dan nu het geval is. “Mijn bedoeling is om de essentie van kantongerechten overeind te houden”, aldus de minister. Binnen de rechterlijke macht bestaan bezwaren tegen de plannen van de minister om de kantongerechten te integreren in de rechtbanken. Daarbij wijzen de kantonrechters erop dat zij bij uitstek de belichaming zijn van het uitgangspunt dat justitie 'in de buurt' van de burger moet zijn.