Kamer wil vaccinatie van varkens tegen pest

DEN HAAG, 4 JUNI. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Van Aartsen (Landbouw) met spoed de Europese Landbouwministers bijeen roept om steun te verwerven voor het vaccineren van varkens tegen de pest. Van Aartsen voelt daar echter niets voor. “Deze minister gaat zich in Europa niet als een Don Quichote gedragen”, aldus de minister vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de varkenspest.

De meeste fracties in de Kamer prefereren het beperkt vaccineren van varkens tegen de pest boven het door de minister voorgestelde fokverbod. Dit verbod heeft overigens wel de steun van een Kamermeerderheid. Vaccinatie is volgens de Kamer uiteindelijk de enige mogelijkheid om de pest definitief onder controle te krijgen. Vlees van dieren die zijn ingeënt tegen ziekten komt echter volgens de regels binnen de Europese Unie niet meer voor consumptie in aanmerking. Als Nederland gaat vaccineren zal het waarschijnlijk worden getroffen door een exportverbod, aldus de minister. Van Aartsen gaf toe dat de economische belangen voor hem prevaleren boven een beëindiging van de epidemie via een vaccinatie. Hij schatte de kosten van een exportverbod op 4 miljard gulden.

Het Kamerlid Keur (VVD) vindt dat minister Van Aartsen in Europa een voorstel moet doen zodat Nederland beperkt kan gaan enten bij varkens van verdachte bedrijven. Kamerlid Ter Veer (D66) wil dat Nederland zelfs zonder toestemming van de Europse Unie overgaat tot het inenten van varkens. “Het is een utopie dat er een Europa komt dat varkenspest vrij is als vaccineren niet mag”, aldus Ter Veer. Volgens Van der Linden (CDA) is het vaccineren “onontkoombaar”. Minister Van Aartsen meent dat het weinig zin heeft het vaccineren in Brussel met spoed aan de orde te stellen. Brussel zal volgens hem alleen toestaan dat alle varkens in het gesloten gebied of zelfs in geheel Zuid-Nederland worden gevaccineerd tegen de pest.

Een meerderheid in de Kamer steunt het voorstel van de minister het fokken van varkens in een straal van tien kilometer rondom Venhorst te verbieden. De fracties van PvdA, VVD, GroenLinks, RPF en SP verklaarden zich vandaag akkoord met het beperkte fokverbod. D66 en het CDA zijn tegen, omdat dit volgens hen niet bijdraagt tot het beteugelen van de pest.