Douane neemt kunstwerken uit Afrika in beslag

DEN HAAG, 4 JUNI. De Nederlandse douane heeft een twintigtal Afrikaanse kunstvoorwerpen in beslag genomen die mogelijk afkomstig zijn van geplunderde musea in de Democratische Republiek Congo, voormalig Zaïre. De internationale raad voor musea in Parijs probeert nu aan de hand van foto's van de objecten te achterhalen waar de voorwerpen precies vandaan komen. De raad heeft daartoe foto's van de objecten naar Congo gestuurd.

Dit hebben woordvoerders van de Nederlandse douane en van de internationale raad voor musea (International Council of Museums) vanochtend desgevraagd bevestigd. De gevonden voorwerpen zouden van grote nationale en culturele waarde zijn.

In de aanloop naar de machtsovername vorige maand in Congo, centraal Afrika, zijn musea op grote schaal geplunderd. Het International Council of Museums (Icom) heeft daarover eind mei alarm geslagen. Icom meldde toen dat het instituut van Nationale Musea in Zaïre (IMNZ) in Kinshasa, het hoofdkwartier van alle musea in het land, op 20 mei aanzienlijk is beroofd. “Verschillende stukken van grote culturele waarde voor centraal Afrika zijn toen gestolen”, aldus Icom. Het geplunderde instituut bevatte 50.000 objecten.

Volgens Icom zijn de plunderaars nauwgezet te werk gegaan. “Gezien de objecten die ze hebben meegenomen en de plaats waar ze stonden, lijkt het er op dat de dieven ze zorgvuldig hebben geselecteerd en dat ze heel goed op de hoogte waren van de waarde en de kwaliteit van sommige objecten.”

De Nederlandse douane wil over de vondst in Nederland niet veel zeggen omdat het onderzoek naar de herkomst van de kunst nog gaande is. De woordvoerder betwijfelde vanochtend echter of de in beslag genomen voorwerpen uit het instituut in Kinshasa afkomstig zijn. De douane is naar aanleiding van de alarmerende berichten van Icom extra alert op kunstvoorwerpen uit centraal Afrika. Of er in dit kader nog meer vondsten zijn gedaan was vanochtend niet duidelijk.

Volgens de Inspectie Cultuurbezit van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen komen dergelijke vondsten 'niet regelmatig' voor. Het feit dat de douane de kunstvoorwerpen in beslag heeft genomen en een onderzoek laat verrichten geeft volgens mevrouw M. Van Heese van de inspectie aan dat het hier om 'een interessante vondst' gaat.

De laatste grote vondst van geroofd cultuurgoed in Nederland, in 1995, betrof objecten die uit het tempelcomplex Angkor Vat in Cambodja.

    • Geert van Asbeck