Coalitie nu achter Jorritsma; Kamer steunt concurrentie in het vervoer

DEN HAAG, 4 JUNI. De invoering van concurrentie in het stads- en streekvoer kan doorgaan. De regeringspartijen (D66, PvdA en VVD) zijn het daarover gisteren in de Tweede Kamer eens geworden met minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat).

De fractie van de PvdA lag lange tijd dwars omdat Jorritsma marktwerking in het openbaar vervoer wettelijk wilde afdwingen. De minister is nu gezwicht en ziet voorlopig af van verplichte aanbesteding, waardoor zij in de Kamer steun krijgt van alle coalitiepartijen. PvdA-woordvoerder Van Gijzel verklaarde zeer tevreden te zijn met het akkoord.

Jorritsma wilde aanvankelijk dat in 2005 alle buslijnen openbaar zouden zijn aanbesteed. In 2003 zou dit voor 35 procent moeten gelden. Aangezien Jorritsma de verantwoordelijkheid voor aanbesteding volgend jaar overdraagt aan provincies en gemeenten, wilde zij de wettelijke zekerheid dat dit ook daadwerkelijk zou gebeuren. Op basis van vrijwilligheid had ze deze zekerheid niet. Ze wilde dan ook geen compromis.

Van Gijzel en Reitsma (CDA) stelden echter dat aanbesteding ook op vrijwillige basis kon. Jorritsma zei van niet en kreeg hierdoor in de Kamer grote problemen met de twee dwarsliggende fracties.

Om Van Gijzel toch mee te krijgen stemde de minister in met een voorstel van Van 't Riet (D66) en Remkes (VVD). Provincies en grotere gemeenten zouden verplicht worden in 2003 35 procent van het stads- en streekvervoer te hebben aanbesteed. In 2003 moest er vervolgens een evaluatie komen van de stand van zaken. Van Gijzel en Reitsma (CDA) hadden echter moeite met de verplichting.

Het voorstel waarmee PvdA nu wel kan leven is in grote lijnen het voorstel van VVD en D66. Het streven blijft dat in 2003 ongeveer 35 procent van het stads- en streekvervoer moet zijn aanbesteed. Dit geldt niet voor de grote steden met een eigen vervoerbedrijf. Deze moeten eerst verzelfstandigen.

In 1999 heeft er al een toetsing plaats van de eerste experimenten met lijnen die zijn aanbesteed. Voor de PvdA is het belangrijk om dan te weten of deze aanbestedingen hebben geleid tot meer reizigerskilometers en tot een betere kwaliteit van het openbaar vervoer. (ANP)