Besluitvorming over 7 kilometer A4 in Kamer vast

DEN HAAG, 4 JUNI. De politieke besluitvorming over de aanleg van de verlengde A4 tussen Delft en Schiedam zit vast. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de weg wordt 'ingepast' in het landschap, maar over de vraag hoe dat moet gebeuren is onenigheid. Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) vindt dat de Kamer nu zélf met een oplossing moet komen.

Dit bleek gisteren tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Over de aanleg van de verlengde A4, een stuk weg van zeven kilometer lengte, wordt al meer dan dertig jaar gepraat. Jorritsma acht aanleg van de weg noodzakelijk ter verlichting van de fileproblematiek tussen Den Haag en Rotterdam. Een meerderheid in de Kamer vindt dat ook, maar acht inpassing van de weg in het landschap van Midden-Delfland noodzakelijk.

Jorritsma vindt de voorstellen van de Kamer te duur. De afgelopen maanden wees ze steeds voorstellen voor verdiepte of half-verdiepte aanleg van de weg af, omdat de kosten van aanleg dan met honderden miljoenen guldens zouden toenemen. Jorritsma herhaalde gisteren haar opvatting dat er geen extra geld beschikbaar is voor verdiepte aanleg, omdat dit ten koste zou gaan van andere projecten in de infrastructuur die voor de komende jaren staan gepland.

Jorritsma wees er gisteren op dat ze al veel geld uitgeeft om de inbreuk van de weg op landschap en milieu te beperken. Ze heeft 370 miljoen gulden voor de weg begroot, waarvan 151,5 miljoen gulden wordt besteed om de overlast van de weg te beperken met geluidswallen, geluidsschermen en aanleg van groen langs de weg. “Met 55 miljoen gulden per kilometer wordt dit het duurste stukje weg van Nederland.”

Tijdens het debat werd duidelijk dat een Kamermeerderheid van PvdA, D66 en CDA haar plan afwijst, maar ook sterk verdeeld is over het alternatief. PvdA-woordvoerder Van Heemst wil alleen akkoord gaan met aanleg van de weg als er circa driehonderd miljoen gulden extra beschikbaar komt voor verdiepte aanleg. Leers (CDA) wil ook verdiepte aanleg, maar wil de meerkosten financieren uit tolheffing van de toekomstige gebruikers van de verlengde A4. Van 't Riet (D66) wil een besluit over de A4 uitstellen tot Kamer en kabinet een afwegingskader hebben vastgesteld.