Barometer economie in VS licht gedaald

WASHINGTON, 4 JUNI. De Index van de Leading Economic Indicator in de Verenigde Staten, de belangrijkste economische barometer, is in april met met 0,1 procent gedaald. Dat liet de ondernemersorganisatie Conference Board gisteren weten. Het is de eerste keer in vijftien maanden dat de index, die in 1987 werd samengesteld om de toekomst van de Amerikaanse economie te voorspellen, daalde. Over april was een stijging van 0,2 procent verwacht.

De cijfers komen op een ogenblik dat analisten sterk kijken naar signalen van een afkoeling van de Amerikaanse economie. Maandag maakte het ministerie van Handel al bekend dat de inkomensgroei in de VS in april sterk is gedaald.

In de zes maanden voor april groeide de Amerikaanse economie snel. De index van Leading Economic Indicators steeg in deze periode met 1 procent. Eerder dit jaar verhoogde de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de rente om een te snelle economische groei en inflatiegevaar te verminderen. De bank zal begin juli over een eventuele nieuwe renteverhoging besluiten.

Het is de vraag of de daling van de index en de inkomensgroei voldoende bewijs zijn voor de mindere prestaties van de economie. Volgens Anthony Chan, vice-president van Bank One Investment Advisors, zijn de cijfers vertekend door de arbeidsonrust in april, en de overstromingen in het midden-westen van Amerika. “Dit alles maakt de Leading Indicator bijna zeker tot een misleidende indicator”, aldus Chan.

De econoom wees verder op de lage werkloosheidscijfers in mei en het consumentenvertrouwen in de economie, dat de afgelopen zeven jaar nog niet zo hoog is geweest. Al met al laten de jongste cijfers de vraag over een mogelijke nieuwe renteverhoging in juli onbeantwoord. (AP)