Winstval Transavia valt mee

SCHIPHOL, 3 JUNI. Transavia Airlines heeft over het afgelopen boekjaar een netto winst behaald van 4,6 miljoen gulden, belangrijk minder dan de 17,6 miljoen in het voorgaande jaar en de 23,4 miljoen van het jaar daarvoor. De omzet over het op 31 maart beëindigde verslagjaar steeg met 1 procent tot 560 miljoen gulden. Dat heeft president-directeur P.J. Legro vanmorgen bekendgemaakt.

Het resultaat valt minder slecht uit dan eind vorig jaar nog werd gevreesd. Toen annuleerde het bedrijf zelfs de viering van zijn dertigste verjaardag wegens de donkere perspectieven. Vooral de scherp gestegen kerosineprijzen (tot 50 procent) speelden Transavia toen parten. Dat het eerste kwartaal van dit jaar een positieve ommekeer toonde had te maken met een daling van die brandstofprijzen, met extra opbrengsten uit niet-kernactiviteiten en met de resultaten van kostenbeperkende maatregelen. Voor de rest van het lopende boekjaar verwacht Legro dankzij die efficiencymaatregelen verdere verbetering van de resultaten.

De bedrijfslasten stegen het afgelopen jaar met 2 procent tot 545,8 miljoen gulden terwijl het operationeel resultaat met 4,5 miljoen op het niveau van een jaar eerder stokte. Door verkoop van bedrijfsdelen werd een buitengewone boekwinst gerealiseerd van 3,8 miljoen gulden. Die meevaller viel weg tegen een even grote voorziening voor reorganisatie. Legro prees de inzet van zijn ruim 1.100 werknemers maar moest toch vaststellen dat het rendement van 3 procent over het gemiddelde kapitaal ruim onder de doelstelling is gebleven.

Hoofdoorzaak is de scherpe concurrentie in de chartermarkt waardoor de trend van een dalende stoelprijs zich voortzet en het risico van onverkochte stoelen groeit. Daarom zet Transavia op een aantal bestemmingen haar afgelopen winter begonnen beleid van directe verkoop van charterstoelen de komende zomer voort. Volgens Legro blijft de touroperator het belangrijkste verkoopkanaal van vliegtuigstoelen maar zal de restcapaciteit direct worden verkocht via de centrale reserveringssystemen. Ter versterking van Transavia's marktpositie zullen ook in toenemende mate nieuwe distributiekanalen worden benut. Het concept van directe lijndiensten op vakantiebestemmingen, dat bij branchegenoten bloeit, blijkt ook bij Transavia succesvol en zal daarom verder worden uitgebreid. Sinds april wordt op vier nieuwe lijndienstbestemmingen gevlogen (Barcelona, Nice, Lissabon en Djerba) waarmee het totaal uitkomt op veertien.