Leraren Tweede Fase

Staatssecretaris Netelenbos is wellicht niet dyslectisch, maar ze vertoont toch zeker de handicap van innumeracy. Het vrijroosteren voor her- en bijscholing van de leraren voor de Tweede Fase (wekelijks twee lesuren) kost meer dan het dubbele van wat zij berekent (28 mei).

Er zijn pakweg 500 scholen voor Havo en VWO. In de bovenbouw wordt door pakweg 30 leraren per school gedoceerd. Dat zijn dus 15.000 leraren. Twee wekelijkse lesuren per docent kost dus 30.000 lesuren. Een docentbaan (zonder ADV) is 28 lesuren. De scholing kost dus de prijs van 30.000/28= (pakweg) 1.000 banen. Omdat een eerstegraadsbaan pakweg 100.000 gulden kost, zijn de kosten van deze operatie dus gewoon 1.000 maal 100.000 gulden dus 100 miljoen gulden (minimaal).

Hiermee zijn nog niet de andere extra kosten van de Tweede Fase berekend. Nieuwe vakken, (zoals bijvoorbeeld Algemene Natuurwetenschappen), en de inrichting van een mediatheek per school, en de invoering van computers, en de bouw van lokalen voor de plaatsing van die computers, en de cursuskosten van nascholing kosten ook veelvouden van de door haar geschatte bedragen.

    • Ir. Jan van Heugten