Kamerlid Van Erp (VVD) overleden

DEN HAAG, 3 JUNI. In zijn woonplaats Best is gisteren het Tweede-Kamerlid A.A.M.E. (Broos) van Erp overleden. Van Erp, sinds 1978 Kamerlid voor de VVD, was al geruime tijd ziek. De VVD-fractie heeft hem vanmorgen herdacht.

“De fractie beschouwt zijn dood als een verlies voor de volksvertegenwoordiging”, aldus een verklaring. Fractieleider Bolkestein en fractiesecretaris Weisglas herdenken Van Erp daarin als “een betrokken en gezellige collega” en tonen “bewondering voor de openhartige wijze waarop hij met zijn naderend einde omging”. Van Erp leed aan kanker en wist al geruime tijd dat zijn ziekte ongeneeslijk was. Rond Kerstmis sprak hij in een vraaggesprek met Het Parool uitvoerig over zijn ziekte. Hij was toen al niet meer werkzaam aan het Binnenhof. Vanaf zijn ziekbed hield Van Erp nog tot voor enkele weken geleden contact met zijn fractiegenoten.

Van Erp was in de Tweede Kamer vooral een pleitbezorger van het midden- en kleinbedrijf. Hij gold als een volksvertegenwoordiger met een grote praktische kennis van zaken op het terrein van het midden- en kleinbedrijf en iemand met oog voor de menselijke kant van het ondernemerschap. “Tekenend voor Broos was zijn oprechte belangstelling voor alles wat de gewone man aangaat”, zo haalt de VVD-fractie hem aan.

Voor hij lid werd van de Tweede Kamer was Van Erp werkzaam als banketbakker. Als 'zelfstandig banketbakker' onderstreepte hij zelf. Van Erp kende het ondernemerschap van binnenuit: de sores en de mooie kanten. Hij vervulde daarnaast tal van adviesfuncties in de ondernemerswereld.

Het bakkertje uit Best' was in Den Haag zijn geuzenaam; in zijn woonplaats gold hij daarentegen als een 'Vooraanstaand Ingezetene'. Van Erp kan worden gezien als een representant van een generatie katholieken in Brabant en Limburg die doorbraken naar de VVD en deze partij van een kleine en enigszins elitaire groepering tot een brede volkspartij maakten.

Als zelfstandig ondernemer vond hij de VVD de meest gerede partij, hoewel die keuze voor hem ook directe gevolgen had. “Nou als zakenman voor je mening uitkomen en dan nog wel voor de VVD in Brabant, dat is nogal wat. Ik heb klanten verloren”, vertelde hij begin jaren tachtig tegen het weekblad De Tijd.

Van Erp wordt zaterdag in besloten kring gecremeerd.