Inspectie: schoolbaas is manager

ROTTERDAM, 3 JUNI. De meeste directeuren van middelbare scholen houden zich uitsluitend nog bezig met het financiële beheer en de organisatie van hun school. 77 procent zegt door deze “fixatie” geen aandacht meer te hebben voor de inhoud van het onderwijs op school. Dit blijkt uit het Onderwijsverslag 1996 van de Onderwijsinspectie.

Oorzaak is de invoering van de basisvorming en, in 1996, van de zogeheten lumpsum-financiering. Door dit laatste moeten schoolleiders vooral als financieel manager optreden. Ze ontvangen jaarlijks één bedrag van het ministerie van Onderwijs dat ze naar eigen inzicht mogen besteden. Ze beoordelen zelf hoeveel geld ze uit willen geven aan personeel, onderhoud, schoolboeken of computers. Maar de meesten ervaren door deze beoogde inrichtingsvrijheid “beperkingen”, aldus de inspectie. Het budget - dat is vastgesteld aan de hand van landelijke gemiddelden - vinden ze te laag, constateert de inspectie.

Bij de invoering van de basisvorming in de eerste drie klassen van de middelbare school, blijkt dat de aandacht van schoolleiders vooral naar organisatie uitgaat, zoals de inrichting van lokalen en roosters. “De invoering van de inhoudelijke aspecten, zoals op vaardigheden en inhoudelijke samenhang gericht onderwijs en uitstel van studiekeuze en beroepskeuze, verloopt moeizaam”, schrijft de inspectie.