Homo vrijt onveiliger: vaker syfilis en gonorroe

ROTTERDAM, 3 JUNI. Het onveilig vrijen door homoseksuele mannen neemt in Amsterdam toe, vrezen de geslachtsziektebehandelaars van de hoofdstedelijke GG&GD. In 1996 verschenen op de polikliniek geslachtsziekten ruim anderhalf keer zoveel homoseksuele patiënten met anale gonorroe als het jaar daarvoor.

Coutinho: “Dat is een nieuwe tendens. De afgelopen twee decennia nam het aantal buitenlanders procentueel steeds toe en kwamen er minder Nederlanders. Dat kon je verklaren door te zeggen dat vooral mensen kwamen die niet door de voorlichting over veilig vrijen werden bereikt. Nu zit de groei sterk in de groep waarvan je moet aannemen dat ze op de hoogte zijn van de risico's.”

Een deel van de stijging is het gevolg van de voorlichtingscampagne over de geslachtsziekte chlamydia die vorig jaar zomer werd begonnen. Chlamydia is inmiddels de meest gediagnosticeerde geslachtsziekte in Amsterdam. Uit een lopend onderzoek van de GG&GD onder 18- tot 40-jarigen die in Amsterdam de huisarts om een andere reden bezoeken en die anoniem urine afstaan voor een chlamidya-onderzoek, blijkt 5 procent besmet, zonder klachten te hebben.