Fraude bij GVB blijkt omvangrijker

AMSTERDAM, 3 JUNI. De fraude bij het Amsterdamse Gemeente Vervoerbedrijf (GVB) is omvangrijker dan tot nu toe is aangenomen.

Het onderzoek van politie en justitie beperkt zich niet langer tot ambtenaren bij de afdeling metro van het bedrijf, maar heeft zich uitgebreid tot de afdeling Veren. Dat heeft een woordvoerder van justitie in Amsterdam desgevraagd gezegd.

Gisteren is bij een ambtenaar van de afdeling Veren huiszoeking verricht. De politie arresteerde twee ambtenaren van de afdeling metro en een ondernemer die lichtbakken aan het bedrijf leverde. Het aantal arrestaties is daarmee opgelopen tot vijf. Tegen tien GVB'ers loopt nog een onderzoek.

Het onderzoek spitst zich toe op de vraag of in ruil voor betalingen door ambtenaren van het GVB opdrachten aan het bedrijfsleven zijn vergeven. Justitie bevestigde dat dit onder meer is gebeurd met een bedrijf dat lichtbakken leverde aan het GVB. De betalingen hadden deels in natura en deels in baar geld plaats.

Eind vorig jaar deed de directie van het GVB bij de politie aangifte van vermoedens van fraude door medewerkers van de afdeling metro. Het was binnen het bedrijf al jaren een publiek geheim dat bij deze afdeling dingen gebeurden die het daglicht niet konden verdragen, variërend van het zich toeëigenen van spullen die aan het GVB waren geleverd tot gesjoemel met toeleveringsbedrijven.

Vooral rond de aankoop van metrowagens in Spanje, bedoeld voor de nieuwe Ringlijn die afgelopen zondag in gebruik is genomen, rezen bij medewerkers elders in het bedrijf vermoedens van fraude. Hoge ambtenaren bij de afdeling metro zouden in ruil voor de aankoop van Spaanse wagenstellen financieel in de watten zijn gelegd door de leveranciers, zo viel binnen het bedrijf te beluisteren.