FORTUNE

In de VS is de digitale versie van de stalker opgestaan. Hij heet Guy Kawasaki, werkt als marketing-deskundige voor Apple en heeft een fanclub van zo'n 40.000 mensen, die de Appleprodukten door dik en dun verdedigen. Daar gaan ze heel ver in. Te ver, vindt Stewart Alsop in het tweewekelijkse Amerikaanse blad Fortune.

Omdat hij veel over de computerindustrie schrijft komt Apple vaak aan bod en niet altijd even gunstig. Daarom ontvangt Alsop in zijn elektronische postvak teksten als: “Veel Mac-fans die zo slim waren een Apple-produkt te kopen discussiëren over jou en je dood.” Deze fans zijn geabonneerd op EvangeList, een e-mailservice van Kawasaki. Deze vraagt zijn abonnees om brieven te schrijven naar tijdschriften en journalisten “die domme, saaie en oneerlijke verhalen publiceren”. De realiteit van virtual reality is dat Alsop dit jaar al honderden e-mails heeft gehad “die ik niet aan mijn kinderen durf te laten zien”.

Alsops verhaal maakt deel uit van een serie korte bijdragen over de stand van zaken in de informatietechnologie. Daaruit blijkt onder andere dat het bedrijfsleven in de VS nog steeds niet op grote schaal is overgestapt op elektronische commercie. Zelfs een onderneming als Millipore Corp. die haar produkten slijt aan computertechneuten is afgestapt van het stellige voornemen om dit jaar alle commerciële activiteiten over te hevelen naar het World Wide Web. Een probleem waarvoor de onderneming voorlopig geen oplossing kon vinden is dat Millipore in het buitenland hogere prijzen berekent dan in het thuisland. Dat kan niet zo blijven als buitenlandse klanten via World Wide Web gaan werken, omdat ze dan dezelfde prijs zullen willen betalen als de Amerikaanse klanten. De digital highway is commercieel dus nog een zandpad met hindernissen.

http://fortune.com

    • Herman Frijlink