Fokverbod varkens rondom Venhorst

DEN HAAG, 3 JUNI. Minister Van Aartsen (Landbouw) heeft het fokken van varkens in een straal van tien kilometer rondom Venhorst vanaf vandaag verboden. Het boerenbedrijfsleven wil proberen het fokverbod via de rechter ongedaan te maken.

Van Aartsen heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten een fokverbod in te stellen, omdat hij verwacht dat Nederland nog tot het einde van het jaar met de varkenspest te kampen heeft. Aanvankelijk had de minister de hoop de crisis in september onder controle te hebben. Een verbod op het insemineren of bevruchten van zeugen moet voorkomen dat over enkele maanden nog steeds duizenden jonge biggen moeten worden doodgespoten.

De bijna duizend varkenshouders met fokzeugen rondom Venhorst, waar op 4 februari het eerste geval van varkenspest werd vastgesteld, mogen minimaal vier maanden hun dieren niet insemineren of laten bevruchten. Ook het bezit van varkenssperma is verboden. Het fokverbod zal pas in oktober effect hebben, omdat de draagtijd van een varkenszeug circa vier maanden is. De minister zal dan ook voorlopig gewoon door moeten gaan met het afmaken van varkens en biggen in de ingesloten gebieden.

De boeren zijn voorstander van het enten van varkens van verdachte bedrijven in de gesloten gebieden. Omdat het virus zich dan na vijf tot zes weken niet meer verspreidt, is dit volgens hen een oplossing voor het gebrek aan destructiecapaciteit waar het ministerie mee kampt. De dieren zullen uiteindelijk wel geruimd worden omdat geënt vlees van de EU niet geëxporteerd mag worden.

Het beperkt enten van varkens tegen de pest is volgens Van Aartsen op korte termijn niet haalbaar. Brussel staat volgens hem alleen toe dat dan alle varkens in het ingesloten gebied worden gevaccineerd en vernietigd.

Het fokverbod stuit op fel verzet van het bedrijfsleven, omdat een inseminatieverbod vergaande consequenties voor de bruikbaarheid van de fokzeugen heeft. Bij een fokverbod dat langer duurt dan vijf maanden raakt meer dan driekwart van de zeugen ongeschikt voor reproduktie. Na het einde van de pest moeten de getroffen varkenshouders de zeugen vervangen, wat grote financiële consequenties kan hebben. De minister wil nog geen harde toezeggingen doen over het beschikbare geld dat gedupeerde varkenshouders krijgen.