'EU vist Afrikaanse wateren leeg'

GENÈVE, 3 JUNI. Europese vissersvloten overbevissen de wateren voor de kust van ontwikkelingslanden. Hiervan beschuldigde de internationale milieuorganisatie World Wide Fund for Nature (WWF) gisteren de landen van de Europese Unie. De visvoorraad van de ontwikkelingslanden staat onder grote druk van de gesubsidieerde, groeiende vissersvloten van landen uit de Europese Unie, die tot ver buiten hun nationale territoria de wereldzeeën bevissen.

De milieuorganisatie, die gevestigd is in Zwitserland, organiseerde een tweedaagse bijeenkomst, waarop internationale milieudeskundigen decrisis in de internationale visvoorraad bespraken.

Volgens WWF loopt 70 procent van de commercieel belangrijke visssoorten gevaar door overbevissing. Met name de wereldvoorraden van kabeljauw, schelvis, tonijn en haai zijn kwetsbaar. Precieze cijfers over de visstanden zijn volgens de organisatie niet beschikbaar vanwege een gebrek aan effectief toezicht op de visstanden.

Ondanks de overbevissing blijven regeringen de capaciteit van hun vissersvloten kunstmatig hoog houden door de industrie met subsidies te steunen, zegt de milieuorganisatie. De subsidies voor de visserij bedragen jaarlijks tot 100 miljard gulden.

In de rijke landen wordt veel meer vis geconsumeerd dan in de ontwikkelingslanden. De Verenigde Staten consumeerde in 1994 alleen al bijna 1,8 miljard kilo aan vis. De vissersvloten van deze landen, die de voorraden in hun eigen wateren hebben uitgeput, richten hun aandacht nu op de visgronden van ontwikkelingslanden.

World Wide Fund for Nature maakt zich met name zorgen over de Afrikaanse visvoorraden, die 10 procent van de totale visvangst leveren. Volgens de Amerikaanse milieu-deskundige Gareth Porter wacht Afrika een ecologische ramp, vanwege de overbevissing door de rijke landen. Volgens de milieuorganisatie subsidieert de Europese Unie hun vissersschepen, die de Afrikaanse kusten bevaren, jaarlijks met 230 miljoen dollar. De Afrikaanse landen zelf ontvangen maar een fractie van de marktwaarde van de gevangen vis, door de verkoop van visvergunningen. (Reuter)