Derde 'cohabitatie' begint in onzekerheid

PARIJS, 3 JUNI. De derde 'cohabitation', regeringssamenwerking tussen een Franse president en een regering van tegengestelde politieke kleur, is vanmorgen in grote onzekerheid begonnen. De nieuwe premier Jospin onderhandelt over regeringsdeelname van de communisten, terwijl nog moet blijken hoe hij met de president het Europese beleid gaat voeren.

Jospin moet intussen snel een keuze maken uit de vele partijgenoten die posten in de nieuwe regering ambiëren. Hij houdt waarschijnlijk 17 juni zijn regeringsverklaring in de nieuwe Assemblée Nationale. Dat is de tweede dag van de Europese top van Amsterdam, wat zou betekenen dat president Chirac die keer nog (gedeeltelijk) alleen internationaal optreedt.

Frankrijk verkeert in een tussenfase. Er is een president, wiens politieke achterban gedecimeerd uit de verkiezingen van zondag te voorschijn is gekomen. En er is een minister-president, met een directeur de cabinet, dezelfde topambtenaar Olivier Schramek, die hem van '88 tot '92 op het ministerie van Onderwijs bijstond.

En er zijn acute kwesties. Maar er is geen regering. Jospin heeft weinig of niets over zijn personele plannen laten doorschemeren vóór de verkiezingen. En nog steeds lekt niets definitiefs uit. Behalve dat Jospin streeft naar een kleine ploeg: vijftien ministers en ongeveer vijftien staatssecretarissen. Gisteravond zei François Hollande, woordvoerder van de Parti Socialiste, dat woensdag of donderdag de ploeg op het bordes van het Elysée kon staan. De onderhandelingen met de communisten zijn intussen lastig en onontkoombaar. Zonder hun steun beschikt Jospin niet over een meerderheid. Zij eisen allerlei concrete toezeggingen die Jospins handen ernstig kunnen binden.

Niet bekend