Beursgang Alpinvest: personeel miljonair

NAARDEN, 3 JUNI. De beursintroductie van participatiemaatschappij Alpinvest levert de twintig medewerkers op papier samen een vermogenswinst op van meer dan 20 miljoen gulden. Dit blijkt uit het prospectus van de beursgang, die volgende week plaatsheeft.

Het bedrag is opmerkelijk gezien het feit dat de overheid 29 procent van de aandelen van Alpinvest bezit en minister-president Kok zich onlangs negatief uitliet over exhibitionistische salarissen die topondernemers zichzelf toekennen. De overheid heeft twee vertegenwoordigers in de zevenhoofdige raad van commissarissen van Alpinvest, die de regeling heeft gefiatteerd. De twee vertegenwoordigers zijn hoge ambtenaren bij de ministeries van Economische Zaken en Financiën.

Niet bekend

Om korte termijn winsten te voorkomen zijn volgens Vermeulen afspraken gemaakt dat de directie en vrijwel alle stafleden tot 1 april volgend jaar maar een beperkt deel van hun aandelen mogen verkopen. Vermeulen verwacht dat de meeste medewerkers ook na die datum aandeelhouder zullen blijven, gezien het gunstige toekomstperspectief.

De medewerkers van het participatiebedrijf hebben de aandelen in Alpinvest kunnen kopen tegen koersen die rond 10 gulden schommelen. De bandbreedte van de koers waartegen de aandelen aan beleggers worden verkocht is vastgesteld op 26,50 tot 30 gulden. De overheid stoot al zijn aandelen bij de beursgang af. Dat levert minimaal 260 miljoen gulden op.

Het bedrag van een papieren winst van 20 miljoen gulden is overigens geen record. De beursgang twee jaar geleden van Vendex leverde de vijf leden van de hoofddirectie gemiddeld ieder 5 miljoen gulden op.