AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW

Hoe je het ook wendt of keert, vrouwen met kinderen worden lager betaald dan vrouwen zonder kinderen, ook al wordt het verschil in betaling tussen mannen en vrouwen in het algemeen kleiner. Dat is het resultaat van een onderzoek waarover Jane Waldfogel van de Columbia University in New York publiceerde in de American Sociological Review.

De auteur gebruikte gegevens uit het Nationale Lange termijn Overzicht 1968-1988. De publicatie maakt deel uit van een serie van vier artikelen over vrouwen, werk en inkomen. De theorie van Becker over menselijk kapitaal leert dat de afwezigheid op de arbeidsmarkt als gevolg van het krijgen en opvoeden van kinderen het verschil verklaart tussen de beloning van vrouwen met en zonder kinderen. Het onderzoek van Waldfogel wijst uit dat dit anders ligt. Veel belangrijker voor de verklaring van het verschil is het verschijnsel dat moeders veel vaker parttime werken. Maar daarmee is nog steeds niet het hele verschil verklaard tussen moeders en andere vrouwen. Deze 'gezinskloof' is bij één kind vier procent en bij twee of meer kinderen 12 procent. De schrijfster zegt dat verder onderzoek nodig is, bijvoorbeeld naar de percepties van werkgevers of naar het gedrag van de werknemers.

Een tweede artikel over vrouwen, werk en inkomen in de American Sociological Review gaat over het resultaat van een onderzoek naar de positie van bijstandsmoeders in de VS sinds de bijstandsregels vorig jaar zo zijn veranderd dat bijstandsmoeders verplicht worden in twee jaar een baan te vinden. Het onderzoek van Kathryn Edin van de Rutgers Universiteit in New Brunswick en Laura Lein van de Universiteit van Texas bestond uit diepte-interviews over de ervaringen met de veranderde regels met 379 bijstandsmoeders verspreid over de VS. Daarnaast bestond het onderzoek uit een vergelijking met soortgelijke onderzoeken in de jaren 1988 en 1992. De auteurs concluderen dat de financiële situatie van de bijstandsmoeders is verslechterd, omdat de groeiende vraag naar laag betaald werk het beloningsniveau nog verder heeft verlaagd.

    • Herman Frijlink