TNO: Wanroij volgde regels; KI-station verhaalt schade op Van Aartsen

DEN HAAG, 2 JUNI. Het station voor kunstmatige inseminatie (KI) in Wanroij stelt minister Van Aartsen (Landbouw) aansprakelijk voor de schade die het heeft geleden door diens negatieve uitspraken over het station. Het KI-station heeft daartoe besloten nadat uit onderzoek is gebleken dat het volgens de geldende regels heeft gewerkt.

Onderzoekers van TNO, die in opdracht van het KI-station zijn werkwijze hebben onderzoek, zijn tot de conclusie gekomen dat het station “heeft voldaan aan de vigerende regelgeving die voor dergelijke stations gelden”. Op het KI-station raakten begin maart enkele honderden beren (mannelijke varkens) met varkenspest besmet.

Volgens minister Van Aartsen werd er bij het KI-station “uiterst onvoorzichtig te werk gegaan”. “Het was daar één grote rommel”, stelde Van Aartsen. De minister verzocht het openbaar ministerie een strafrechtelijk onderzoek naar het station te gelasten. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

TNO concludeert dat de de organisatie en de medewerkers van KI-Wanroij volgens de vastgelegde procedures en protocollen gewerkt. “De onderzoekers van TNO hebben geen indicatie gekregen van onzorgvuldig handelen”, zo stelt het onderzoek. P. Verhoeven, directeur van de Coöperatie Varkensverbetering Zuid (CVZ), waaronder KI-Wanroij valt, vindt dat Van Aartsen ten onrechte de goede naam van het station heeft aangetast. “We hebben tientallen claims van boeren binnengekregen en we hebben veel schade ondervonden door de uitlatingen van de minister. We zullen hem daarvoor aansprakelijk stellen”, aldus Verhoeven.

Dit weekeinde hebben honderdvijftig veeartsen uit Oost-Brabant in een brief aan minister Van Aartsen de maatregelen voor de bestrijding van de pest gehekeld. Volgens de veeartsen werkt een aantal maatregelen verdere besmetting juist in de hand. Bij ontsmetting van stallen staan vaak ventilatoren aan die het virus naar buurbedrijven blazen, zo stellen de artsen. Volgens deskundigen is besmetting door de lucht mogelijk als bedrijven zeer dicht bij elkaar staan.

Verder worden volgens de artsen bedrijven te vaak door allerlei verschillende instanties bezocht, wat het besmettingsrisico verhoogt, en wordt doorgaans veel te laat begonnen met preventief ruimen. De veeartsen pleiten ervoor de geruimde stallen twee weken verzegeld te houden, zodat het virus af kan sterven voordat er wordt gedesinfecteerd.

Het aantal met varkenspest besmette bedrijven is dit weekeinde met drie gestegen tot 225.