THE ECONOMIST

De opkomst van het elektronisch zaken doen frustreert in toenemende mate de belastingheffing. Voor ondernemingen en werknemers wordt het steeds eenvoudiger en goedkoper om de landen met hoge belastingtarieven te mijden. Nog even en er wordt voornamelijk in cyberspace gewerkt en zaken gedaan, wat het einde van de traditionele belastingen zou betekenen.

The Economist zet onder de titel 'The disappearing taxpayer' de ontwikkelingen op een rijtje. Als er eenmaal een internationale belastingoorlog uitbreekt, zouden landen wel eens gedwongen kunnen worden hun winstbelastingen af te schaffen. In een commentaar wordt gesignaleerd dat belasting nu al steeds meer wordt opgebracht door bedrijven die minder gemakkelijk van standplaats kunnen veranderen.

Oplossingen in de sfeer van belastingharmonisatie of de invoering van de 'bit tax', een heffing op elektronische transacties, lijken weinig effect te hebben. Harmonisatie stuit in de meeste landen op te veel politieke weerstand en bit tax gaat in tegen het wezen van de informatietechnologie. Ingrijpende belastinghervormingen, waarbij vrijstellingen en aftrekposten worden geschrapt en de heffingsgrondslag verder verschuift van inkomen naar consumptie en bezit, lijken het blad dan ook onvermijdelijk.