STE stil, Kamer boos

ROTTERDAM, 2 JUNI. De Kamerfracties van het CDA en PvdA zetten grote vraagtekens bij de beslissing van de 'beurswaakhond' Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) om aan belangstellenden geen overzichten meer te verstrekken van de eigendomsverhoudingen bij beursgenoteerde ondernemingen. Zij gaan minister Zalm van Financiën vragen de STE op de vingers te tikken.

“De STE zegt dat ze ermee stopt, maar waarom is niet duidelijk. Dat kan niet. Wij zullen de minister vragen de STE een aanwijzing te geven of een wetswijziging voor te bereiden”, aldus zaterdag CDA-Kamerlid Smits. Smits kaart de kwestie samen met zijn PvdA-collega Witteveen aan.

De STE verstrekte tot nu toe op verzoek reguliere overzichten van aandeelhouders die meer dan vijf procent van de aandelen van een beursgenoteerde onderneming bezitten. De toezichthouder stelt echter dat een nieuwe wet, die vandaag van kracht is geworden, voor zoveel “vervuiling” in de ingewikkelde gegevens zorgt dat een betrouwbaar overzicht niet meer is te geven. Om die reden wil de STE in het vervolg alleen nog de verplichte meldingen van belangrijke verschuivingen geven.

Aandeelhouders in beursgenoteerde bedrijven moeten veranderingen in hun bezit melden (Wet Melding Zeggenschap, WMZ) wanneer zij door een transactie de grenzen van 5, 10, 25, 50 of 66,6 procent van de aandelen doorbreken. (ANP)