SPD wil vervroegde verkiezingen

BONN, 2 JUNI. De SPD wil dat de Duitse bondskanselier Kohl de weg vrijmaakt voor vervroegde verkiezingen. De sociaal-democratische oppositieleider, Oskar Lafontaine, verklaarde dit weekeinde dat de coalitie “de geloofwaardigheid van het Duitse monetaire en financiële beleid niet langer in gevaar mag brengen”.

Gisteravond had Kohl de fractievoorzitters van CDU/CSU en FDP bijeengeroepen voor een spoedberaad in zijn bungalow bij de kanselarij in Bonn. Op de agenda stond het omstreden plan van minister Theo Waigel van Financiën (CSU) om de goudvoorraad te herwaarderen. Ook probeerden de partijen een oplossing te vinden voor de groeiende tekorten op de begroting voor dit jaar en voor 1998. Kohl slaagde er niet in de partijen op een lijn te krijgen.

De verdeeldheid binnen de coalitie is hoog opgelopen. Waigels CSU en een deel van de CDU willen de benzineprijs verhogen of de voor 1998 overeengekomen daling van de solidariteitstoeslag (met het voormalige Oost-Duitsland) uitstellen. De liberale FDP, onder leiding van voorzitter Wolfgang Gerhardt, verzet zich hevig tegen elke vorm van belastingverhoging.

De economische woordvoerder van de FDP-fractie in de Bondsdag, Paul Friedhoff, waarschuwde dat iedere belastingverhoging om de oplopende tekorten te dekken, het “einde van de coalitie” betekent. De CSU wuifde het dreigement van de hand. “De zelfmoorddreigingen van de FDP neem ik niet serieus. Dat doet me denken aan een karper die dreigt zich op het vasteland te werpen”, zei Michael Glos, vice-voorzitter van de CDU/CSU-fractie in de Bondsdag. Waigel zei vanmorgen belastingverhogingen niet te kunnen uitsluiten. Maar “de coalitie is niet in gevaar”, voegde hij eraan toe.

In elk geval houdt de coalitie vast aan haar voornemen de goudvoorraad nog dit jaar te herwaarderen. Ze wil het plan, ondanks alle kritiek, half juni aan de Bondsdag voorleggen, liet een woordvoerder weten. Uitstel van de Economische Monetaire Unie (EMU) omdat Duitsland niet aan de stabiliteitscriteria voor de EMU zou kunnen voldoen, is niet aan de orde, zo viel dit weekeinde in politieke kringen in Bonn te vernemen. Dat zou de EMU alleen maar meer schade toebrengen.

Minister Waigel zei dat hij zich niet door de oppositie van zijn plannen laat afhouden. “De Bundesbank is soeverein op het gebied van het monetaire beleid, het parlement is soeverein wat betreft de wetgeving”, zei hij.

Woensdag legt Waigel, die zaterdag 2.962 dagen in functie was en daarmee de langst zittende bewindsman van Financiën werd, in de Bondsdag een verklaring af over zijn goudplan. De oppositie van SPD en Groenen vindt dat de minister moet aftreden. Nog deze week wil zij in de Bondsdag een motie van wantrouwen tegen Waigel in stemming brengen.

    • Michèle de Waard