Sovjet-premier Tichonov dood

MOSKOU, 2 JUNI. In een ziekenhuis in Moskou is gisteren op 92-jarige leeftijd Nikolaj Tichonov overleden. Tichonov was van 1980 tot 1985 premier van de Sovjet-Unie. Hij werd onlangs met longontsteking in het ziekenhuis opgenomen.

Tichonov, in 1905 geboren in de Oekraïne, werkte zich via het ministerie van Metallurgie en het staatsplanbureau omhoog. Hij werd in 1965 vice-premier en deed in 1979 zijn intrede in het Politburo. Michail Gorbatsjov, de laatste Sovjet-leider, noemt in zijn memoires Tichonov als een van de belangrijkste tegenstanders van zijn hervormingen. Tichonov verloor het pleit in 1985 en gaf toen 'om gezondheidsredenen' zijn staats- en partijfuncties op. (AP)