Rusland en Oekraïne: 'problemen opgelost'

MOSKOU, 2 JUNI. Met de ondertekening van een 'strategisch akkoord' hebben Rusland en de Oekraïne zaterdag in Kiev een punt gezet achter hun jarenlang door argwaan verstoorde relatie. Beide Slavische landen erkennen elkaars grenzen en soevereiniteit en beloven geen wederzijds bedreigend pact te sluiten met derden - zoals de NAVO.

Moskou probeert te voorkomen dat Kiev 'afdrijft' richting het Westerse bondgenootschap, terwijl de Oekraïne sinds de onafhankelijkheid in 1991 bang is voor Russische bemoeienis en overheersing. “Er zijn nu minder politici in Rusland die menen dat ze de Oekraïne er met geweld onder kunnen houden als een vazalstaat”, zei de Oekraiense president Leonid Koetsjma opgelucht.

De Russische president Boris Jeltsin prees “de heilige en onschendbare Slavische broederschap” en beloofde “in extreme situaties” de Oekraïne te zullen verdedigen. “Dat is een deel van de overeenkomst”, aldus Jeltsin. Met die uitspraak lijkt hij de verdragstekst eerder te interpreteren dan te citeren. Het eerste van de vier ondertekende documenten, een 'vriendschaps'-verklaring, bevat wel enkele onderlinge veiligheidsgaranties. Het verbiedt Rusland en de Oekraïne 'akkoorden te sluiten met andere landen die gericht zijn tegen een van beide'. Ook beloven beide partijen hun grondgebied niet ten nadele van de veiligheid van de ander aan te wenden. Moskou heeft eerder laten weten een eventueel NAVO-lidmaatschap van welke ex-Sovjet-republiek dan ook niet te zullen tolereren.

Jeltsin en Koetsjma tekenden ook een akkoord over de status van Sevastopol op de Krim en de Zwarte Zee-vloot die daar ligt afgemeerd: Rusland zal de marinebasis voor twintig jaar van de Oekraïne huren voor honderd miljoen dollar per jaar, een bedrag dat verrekend wordt met de Russische olie- en gasleveranties. Jeltsin zei na zijn bezoek dat “alle twistpunten zijn opgelost” in de relatie tussen Moskou en Kiev.