Overheid kent 1,1 miljard toe aan research

Via het onderzoeksagentschap Senter heeft de overheid in 1996 1,1 miljard gulden toegekend aan de stimulering van innovatie en research and development.

De kosten van Senter bedroegen 48 miljoen, het resultaat van het bedrijfsmatig werkende agentschap kwam uit op bijna 1 miljoen gulden. Grootste opdrachtgever van Senter is het ministerie van Economische Zaken (83,3 procent).