Kwart scholieren in Rotterdam met wapen naar school

ROTTERDAM, 2 JUNI. Een kwart van de middelbare scholieren in Rotterdam-Zuid neemt naar eigen zeggen wel eens een wapen als een mes, knuppel, traangasbusje of pistool mee naar school of tijdens het uitgaan. In de meeste gevallen gaat het om een mes. Een enkeling neemt een vuurwapen mee. Meisjes geven de voorkeur aan een busje traangas.

Dit blijkt uit een schriftelijke enquête die Rijksuniversiteit Leiden samen met de Rotterdamse politie heeft gehouden onder 5.894 12- tot 23-jarigen op 21 scholen. Zakmessen zijn in het onderzoek als steekwapen aangemerkt, schroevendraaiers zijn buiten beschouwing gelaten. Tweeëneenhalf jaar geleden bleek uit landelijk onderzoek nog dat een op de tien middelbare scholieren een wapen als een mes, stok of knuppel mee naar school nam. Wapenbezit tijdens het uitgaan bleef toen buiten beschouwing.

Ongeveer 10 procent van de Rotterdamse leerlingen heeft regelmatig een wapen bij zich, 15 procent af en toe. Frequent wapenbezit komt met name voor onder jongens, scholieren vanaf zestien jaar, leerlingen van Surinaamse en Antilliaanse afkomst, in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs en op de Mavo. Scholieren die veel uitgaan en geregeld spijbelen, nemen vaker een wapen mee dan hun klasgenoten. Leerlingen die naar eigen zeggen hun wapen hebben gebruikt, zijn vooral te vinden onder oudere scholieren en op Havo en VWO.

De Rotterdamse politie vindt dat scholen het wapenbezit onder leerlingen actiever moeten bestrijden. De scholen moeten zorgen voor een 'waterdicht spijbelregistratiesysteem' omdat spijbelen vaak 'een voorbode van crimineel gedrag' is, aldus de onderzoekers. Ook wordt bepleit een “roulatiesysteem (...) tussen scholen en binnen de school om groepjes die wapens meenemen uit elkaar te halen”. Daarmee wordt volgens de onderzoekers tegengegaan dat leerlingen zich binden aan een groep 'waarbinnen wapenbezit als normaal wordt beschouwd'.

Bovendien moeten scholen in hun huisregels aangeven dat het meenemen van wapens verboden is en ook zal worden bestraft, aldus de politie. Ze zouden ten slotte regels moeten opstellen voor de controle op wapenbezit. “De normen moeten scherper”, zegt I. Smits van de recherche in het district Rotterdam-Zuid. “Veel scholen zijn te vaag op dit punt. Terwijl in de huisregels wel dingen staan als: 'Gij zult geen appel eten in het klaslokaal'.” Staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) voert sinds twee jaar een campagne 'De Veilige School' tegen geweld op school.