Kok verwacht steun Jospin voor Europa

DEN HAAG/BRUSSEL, 2 JUNI. Premier Kok heeft zijn Franse geestverwant Lionel Jospin gefeliciteerd met de socialistische verkiezingszege. Hij sprak “de hoop en verwachting” uit op een goede samenwerking met het nieuwe kabinet bij het werk aan de Europese integratie.

Volgens minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) is moeilijk te zeggen welke gevolgen de Franse verkiezingsuitslag heeft voor de Europese Unie. Hij wees er vanmorgen op dat Franse socialistische regeringen tot nu toe pro-Europees zijn geweest, maar ook dat de communisten veel kritischer zijn. Volgens Van Mierlo is veel afhankelijk van wie de nieuwe Franse minister van Buitenlandse Zaken wordt.

De Tweede-Kamerfracties van VVD en CDA vrezen complicaties voor het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. De VVD'er Weisglas ziet “donkere wolken” voor de hervorming van de EU, die over twee weken in een Verdrag van Amsterdam vorm moet krijgen. Ook de CDA'er Verhagen neemt aan dat Jospin als nieuwe premier over twee weken nog niet genoeg ruimte voor concessies zal hebben. De PvdA'er Valk en de D66'er Van den Bos zijn optimistischer. De Europese standpunten van de Franse socialisten zijn niet zó afwijkend dat het bereiken van een Verdrag van Amsterdam of de invoering van de Muntunie veel moeilijker wordt.

De voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Santer, zei gisteravond dat hij geenszins teleurgesteld is door de verkiezingsoverwinning van de Franse socialisten. Hij wees erop dat het een socialistische regering was die onderhandelde over het Verdrag van Maastricht. Volgens de Commissievoorzitter betekent de overwinning van links niet dat de Europese eenheidsmunt in gevaar komt. De Economische en Monetaire Unie (EMU) is onderdeel van het Verdrag van Maastricht, aldus Santer, “en daar moeten we ons aan houden”. De Franse socialisten steunen de EMU, maar ze willen een flexibele interpretatie van de toelatingscriteria en ze zijn voor toetreding van Spanje en Italië.

De verkiezingsoverwinning van links in Frankrijk heeft nieuwe hoop gegeven aan de arbeiders van de met sluiting bedreigde Renault-fabriek in het Belgische Vilvoorde. PS-leider Jospin beloofde tijdens de verkiezingscampagne de sluiting opnieuw te zullen bespreken als zijn partij aan de macht zou komen. De Franse overheid heeft een groot deel van het kapitaal van Renault in handen. Een afvaardiging van Renault-Vilvoorde is vanmorgen naar Parijs vertrokken voor een gesprek met de PS-top.

De Duitse SPD-leider Oskar Lafontaine noemde de overwinning van de socialisten “een groot succes voor Frankrijk en voor Europa”. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht niet dat de regeringswisseling consequenties zal hebben voor de Frans-Duitse relatie. De Britse premier Tony Blair, zelf vorige maand als socialistische winnaar uit verkiezingen gekomen, heeft Lionel Jospin telefonisch gefeliciteerd. Blair heeft ook contact gehad met president Chirac en de wens uitgesproken “om de samenwerking met de Franse regering voort te zetten”.