FNV kiest De Waal als nieuwe voorzitter

AMSTERDAM, 2 JUNI. De nieuwe voorzitter van de vakbeweging FNV is Lodewijk de Waal. Hij werd zaterdagmorgen officieel door het congres van de FNV benoemd. De Waal volgt Johan Stekelenburg op, die per 1 juli burgemeester in Tilburg wordt.

De benoeming van De Waal liep zoals verwacht zonder problemen. Ook de kandidaten voor drie andere opengevallen zetels in het federatiebestuur zijn dit weekeinde benoemd. Het bestuur bestaat nu uit zes mensen, onder wie twee vrouwen. Kitty Roozemond, afkomstig van de Dienstenbond FNV, is benoemd tot vice-voorzitter.

Behalve de verkiezing van een nieuw bestuur boog het FNV-congres zich over een nieuwe grondslag voor de vakbeweging. Ook deze grondslag, waarin de richtlijnen voor het doen en laten van de FNV zijn vastgelegd, stuitte nauwelijks op verzet.

Vorig jaar, toen het eerste concept van de grondslag in de publiciteit kwam, was er zowel intern als extern veel kritiek: de FNV zou zich in dat document te veel richten op arbeid en inkomen en te weinig oog hebben voor brede maatschappelijke vraagstukken als ontwikkelingshulp en milieu.

Scheidend voorzitter Stekelenburg kreeg zaterdagmorgen veel lof toegezwaaid door één van zijn voorgangers bij de FNV, minister-president Wim Kok. “Zonder zijn inbreng zou het gras van de Nederlandse economie heel wat minder groen zijn”, aldus de premier.

Niet bekend