Evenhuis verbiedt foto's rechtszaak

GRONINGEN, 2 JUNI. Oud-staatssecretaris A.J. Evenhuis (VVD) verbiedt kranten en televisieprogramma's foto's, tekeningen of televisiebeelden van hem tijdens zijn rechtszaak te publiceren of te vertonen. Doen ze dat toch, dan zal hij schadevergoeding eisen.

Dit heeft Evenhuis' advocaat J. Pen vanmorgen bij het begin van de rechtszaak naar de fraude bij de Groninger Kredietbank (GKB) laten weten. Evenhuis staat hierin samen met zijn zwager G.J. Meppelink en ex-GKB-directeur B. Ketelaar terecht voor oplichting. Ze hebben de GKB volgens justitie voor 6,5 miljoen gulden opgelicht. Pen deelde buiten de rechtszaal een brief uit waarin Evenhuis de pers sommeert geen opnamen van hem te maken en te publiceren. Op grond van artikelen 20, 21 en 25 van de Auteurswet behoudt hij zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen.

De Auteurswet biedt verdachten de mogelijkheid bezwaar te maken tegen publicatie van hun beeltenis als zij daarvoor een 'redelijk belang' hebben. In 1983 gaf de rechter in Middelburg een verdachte in een visfraudezaak gelijk toen hij bezwaar maakte tegen een publicatie van een foto in een jaarboek. Een jaar later kreeg een ontvoerder van Heineken niet gelijk in een zaak tegen de Telegraaf, die een tekening van hem had gepubliceerd. De rechtbank stelde dat publicatie gerechtigd was in het belang van de openbaarheid. In het hoger beroep bekrachtigde het gerechtshof dit vonnis.

Mocht het bij Evenhuis tot een rechtszaak over een publicatie komen, dan zal de rechter een afweging moeten maken tussen de persoonlijke belangen van Evenhuis en het feit dat de GKB-zaak al veel aandacht heeft gehad en de oud-staatssecretaris een publiek bekende persoon is. Ondanks diens bezwaren maakten fotografen en cameraploegen vanmorgen buiten de rechtszaal wel opnamen van Evenhuis. Advocaat Pen probeerde dit te verhinderen door voor camera's te gaan staan.

De GKB-zaak begon vanmorgen met een besloten zitting, waarin bezwaarschriften van de drie advocaten tegen de dagvaarding worden behandeld. Zij vinden dat justitie de beschuldigingen te lichtvaardig heeft uitgebracht en dat er geen reden is de strafzaak te behandelen. Als de rechter deze bezwaren afwijst, dient de eigenlijke strafzaak waarschijnlijk morgen. De uitspraak over de bezwaarschriften werd aan het eind van de middag verwacht.