Bonus ouderen

Alleenstaande 65-plussers met een laag inkomen gaan er dit jaar veertig gulden netto op vooruit. Gehuwde en samenwonende ouderen in deze categorie krijgen zestig gulden meer te besteden. Dat heeft minister Melkert (Sociale Zaken) deze week laten weten. De voordelen zijn lager dan Melkert aanvankelijk had aangekondigd. Vorige maand noemde hij bedragen van vijftig en tachtig gulden.

De maatregelen zijn bedoeld om de armoede in Nederland te bestrijden. Andere maatregelen die deze zomer ingaan zijn een verhoging van de kindertoeslag in de huursubsidie en een eenmalige toeslag voor mensen van onder de 65 jaar met een laag inkomen.