Bonn: veto EU-asielbeleid

BRUSSEL, 31 MEI. Duitsland is niet van plan zijn veto op te geven bij een toekomstig Europees asiel- en immigratiebeleid, zo is vrijdag uit diplomatieke bronnen vernomen. Nederland maakt zich zorgen over de Duitse opstelling.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Kanther stelde het Nederlandse EU-voorzitterschap deze week van de Duitse koerswijziging op de hoogte. Nederland is er voostander van om belangrijke beslissingen op het gebied van asiel- en immigratiebeleid bij meerderheid te nemen. Kanther onderstreepte echter deze week in Brussel dat Bonn op dit punt niet zal toegeven.

Minister Kanther kampt met deelstaatregeringen die Bosnische vluchtelingen willen dwingen tot terugkeer naar hun vaderland. De regering in Bonn vasthoudt aan vrijwillige repatriatie, wat in lijn is met de Europese afspraken.

Den Haag had gehoopt op een Europees akkoord over een gemeenschappelijke politiek op gebied van asiel, migratie, visa en vrij personenverkeer voor de Europese top in Amsterdam. Nederland rekende min of meer op steun vanuit Bonn, om de Britten tot concessies te bewegen.

Op het hoogste niveau overlegt Nederland inmiddels met de Duitse regering. Premier Kok besprak de kwestie deze week met bondskanselier Kohl en minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo had in Portugal een gesprek met collega Kinkel.

Premier Kok sloot vrijdag, na afloop van de ministerraad niet uit dat de kwestie pas op de top in Amsterdam geregeld kan worden. (ANP)